A mikrovállalkozások az Európai Unió tagállamaiban és így Magyarországon is jelentős arányt képviselnek az összes vállalkozáson belül, ennek ellenére viszonylag szűkösen állnak rendelkezésre átfogó adatok az ő belső működésükről, különösen a digitális eszközök használatára és a digitalizációval kapcsolatos attitűdjükre vonatkozóan. Az adatok szűkössége e vállalkozói szegmenst tekintve nem hazai sajátosság, a digitális fejlettség mérésére széles körben használt Digitális Gazdaság és Társadalom Index (DESI) mutatóinak alapját képező kutatások is kizárólag a tíznél több főt foglalkoztató vállalkozásokra terjednek ki, így a mikrovállalkozások adatai nem jelennek meg a mutatóban. Ez a felismerés hívta életre azt a primer kutatást, amely az egyéni és társas mikrovállalkozások (0–9 fő) digitalizáltsági szintjének, digitális felkészültségének, attitűdjeinek és elvárásainak átfogó felmérését célozta meg annak érdekében, hogy a döntéshozók megalapozott információk birtokában tudjanak szak- és fejlesztéspolitikai szintű döntéseket hozni. A primer kutatás során 33 különböző, a digitális eszközök, alkalmazások és szolgáltatások használatával, illetve a velük szemben támasztott elvárásokkal, attitűdökkel összefüggő kérdést tettünk fel a mikrovállalkozások vezetőinek. Jelen tanulmány ennek a primer kutatásnak az eredményeit foglalja össze.

 

 

A tanulmány a Századvég Riport 2021 című tanulmánykötetben jelent meg.