Brüsszel lépései nem méltányosak Magyarországgal szemben

Fontos leszögezni, hogy az Európai Uniónak megalakulás óta az egyik legfontosabb tartópillére a közösséget alkotó országok egyenrangúsága, illetve ezen követelmény tiszteletben tartása. Könnyen belátható, hogy

az egyes tagállamokkal szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés, valamint az adott ország jogos (pénzügyi) érdekeinek a figyelmen kívül hagyása

– különösen az orosz–ukrán háború, illetve az elhibázott brüsszeli szankciós politika okozta szorongatott helyzetben –

alapjaiban veszélyezteti az Európai Unió egységét és eredményes működését.

Az európai közösség mind az uniós szervek és a tagállamok, mind az egyes európai országok egymás közötti viszonyában kizárólag az együttműködés és a kompromisszumkészség szempontjainak figyelembevételével lehet sikeres.

Ennek ellenére – ahogy a Századvég korábbi elemzése rávilágított –

Brüsszel visszatartja a Magyarországot megillető uniós források egy jelentős részét, amely lépést a magyarok döntő többsége nem érzi jogosnak.

A közvélemény-kutatási adatok rámutatnak, hogy a megkérdezettek 60 százaléka úgy gondolja, hogy az Európai Unió egyenrangú és szabad országok szövetsége,

így Brüsszelnek nincs joga visszatartani – részben sem – a tagállamoknak járó pénzügyi forrásokat, hanem a kompromisszumra kellene törekednie.
• Módszertan

CATI-módszer, n=1000, felnőtt magyar lakosság körében, adatfelvétel: 2023. január