10-ből 6 magyar szerint Brüsszelnek az együttműködésre és kompromisszumra kellene törekednie, és nincs joga – részlegesen sem – visszatartani az egyes tagállamoknak, így a hazánknak járó uniós források kifizetését – ez derül ki a Századvég legújabb kutatásából. A felmérés a Magyarországot jogosan megillető kohéziós és helyreállítási források kifizetésével kapcsolatos lakossági véleményeket térképezte fel.

Brüsszel lépései nem méltányosak Magyarországgal szemben

Fontos leszögezni, hogy az Európai Uniónak megalakulás óta az egyik legfontosabb tartópillére a közösséget alkotó országok egyenrangúsága, illetve ezen követelmény tiszteletben tartása. Könnyen belátható, hogy

az egyes tagállamokkal szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés, valamint az adott ország jogos (pénzügyi) érdekeinek a figyelmen kívül hagyása

– különösen az orosz–ukrán háború, illetve az elhibázott brüsszeli szankciós politika okozta szorongatott helyzetben –

alapjaiban veszélyezteti az Európai Unió egységét és eredményes működését.

Az európai közösség mind az uniós szervek és a tagállamok, mind az egyes európai országok egymás közötti viszonyában kizárólag az együttműködés és a kompromisszumkészség szempontjainak figyelembevételével lehet sikeres.

Ennek ellenére – ahogy a Századvég korábbi elemzése rávilágított –

Brüsszel visszatartja a Magyarországot megillető uniós források egy jelentős részét, amely lépést a magyarok döntő többsége nem érzi jogosnak.

A közvélemény-kutatási adatok rámutatnak, hogy a megkérdezettek 60 százaléka úgy gondolja, hogy az Európai Unió egyenrangú és szabad országok szövetsége,

így Brüsszelnek nincs joga visszatartani – részben sem – a tagállamoknak járó pénzügyi forrásokat, hanem a kompromisszumra kellene törekednie.

Módszertan

CATI-módszer, n=1000, felnőtt magyar lakosság körében, adatfelvétel: 2023. január