A tanulmány a Századvég Riport 2021 című tanulmánykötetben jelent meg.

Oldalszám: 169-193.

Kiadó: Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány

Megjelenés éve: 2023

Szerkesztők: Stefkovics Ádám, dr. Pillók Péter

ISSN 2939-80613

Jelen tanulmány a kultúrafogyasztással összefüggő, főbb hazai tendenciákat ismerteti a SARS-CoV-2 vírus által okozott világjárványt megelőző és annak során végzett empirikus kutatási eredmények alapján. A kultúrafogyasztást vizsgáló kutatások számos lehetséges értelmezési keretet felvetnek, akár az intézményes és szakpolitikai környezettel, akár az egyének kultúrához való viszonyával kapcsolatban.

A következőkben elsősorban utóbbival foglalkozunk, azonban az intézményes környezetre is utalunk, különösen azért, mert a Covid19 vírus okozta pandémia jelentős intézményes változásokat hozott a kultúrafogyasztás lehetőségeivel összefüggésben is. Tanulmányunkban röviden tárgyaljuk a kultúrafogyasztáshoz kapcsolódó alapfogalmakat, majd bemutatjuk a közelmúltban lefolytatott empirikus kutatások legfontosabb eredményeit. Első elemzésként a Századvég Alapítvány 2017–2018-as adatfelvételét ismertetjük, amely a pandémia előtti kultúrafogyasztási szokásokról ad átfogó képet. Ezt követően a Covid19-pandémia kultúrára gyakorolt hatásainak nemzetközi értelmezéseit tárgyaljuk.

A továbbiakban a korábban még nem publikált adatsorokat használva a pandémia kultúrafogyasztásra, annak bizonyos aspektusaira gyakorolt hatását vizsgáljuk a KTI (Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.) és a Századvég 2021-ben készült adatfelvétele alapján.

A tanulmány zárófejezetében a Covid19-pandémiát megelőző, illetve a világjárvány alatt lefolytatott kutatásokat ismertetve rámutatunk a legfontosabb szokásváltozásokra, a kultúrafogyasztás új, domináns irányaira, a jövőbeli kutatási lehetőségekre.