Irodalom és politikai identitás

Eszmetörténeti konferencia

Budapest

2024. május 23.

-24.

08:00

REGISZTRÁCIÓ

Téma

Információk

Helyszín

Petőfi Irodalmi Múzeum (1053 Budapest, Károlyi utca 16.)

Időpont

2024. május 23.

-24.

Kezdési idő

08:00

Részvétel

A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.

Programterv

2024. 05. 23.
2024. 05. 24.

8:00–9:00

Regisztráció

9:00–9:05
Megnyitó
Falusi Márton
kutató, Politikai Gondolkodás Kutatóintézet, Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány
9:05–9:10
Köszöntő
Török Petra
megbízott igazgató, Petőfi Irodalmi Múzeum
Első szekció, levezető elnök:
Falusi Márton
9:10–9:30
Előadás
Megfontolások a módszertani pluralizmus mellett
Molnár Attila Károly
eszmetörténész, Politikai Gondolkodás Kutatóintézet, Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány
9:30–09:50
Előadás
Az idióma közössége. Irodalom és társadalom
Simon Attila
irodalomtörténész, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi tanára
9:50–10:10
Előadás
Egyveng. Szétszálazhatatlan irodalom és politika a transzilvanizmusban
Szász László
irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi docens
10:10–10:30
Előadás
Irodalom- és jogtörténet összefüggései
Balogh Gergő
irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa

10:30–10:50

Kávészünet

Második szekció, levezető elnök:
Molnár Attila Károly
10:50—11:10
Előadás
Kultúrafüggő kódok. Az eszmetörténet szerepe az irodalomelméletben
Falusi Márton
kutató, Politikai Gondolkodás Kutatóintézet, Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány
11:10–11:30
Előadás
Hegel és a magyar nemzeti eposz koncepciója
S. Varga Pál
irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
11:30–11:50
Előadás
Pótszék-foglaló. Kultúra és politika kölcsönhatása
Kulin Ferenc
irodalomtörténész, az Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
11:50–12:10
Előadás
A koreszmétől a rögeszméig (Kemény Zsigmond)
Török Lajos
irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense

12:10—12:30

Diszkusszió

12:30–13:00

Ebédszünet

Harmadik szekció, levezető elnök:
Czopf Áron
13:00—13:20
Előadás
Az eszmék alakulástörténetének filozofikuma Madách Az ember tragédiája és Mózes című műveiben
Máté Zsuzsanna
művészetteoretikus, az SZTE JGYPK Művészeti Intézetének főiskolai tanára
13:20—13:40
Előadás
Egyházi értelmiség és politikai költészet a klasszikus századfordulón (Kreskay Imre)
Nagy Ágoston
eszmetörténész, az NKE Molnár Tamás Kutatóintézet tudományos munkatársa
13:40—14:00
Előadás
A politika színe és visszája. Ady politikái
Bednanics Gábor
irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főiskolai tanára
14:00—14:20
Előadás
Irodalom és korkritika Szabó Dezső és Németh László előadásában
Kovács Dávid
történész, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense
14:20—14:40
Előadás
A „régi magyarság” forrásvidéke: Németh László Erdély-képe
Hunyadkürti Soma
történész, PhD-hallgató (ELTE BTK)

14:40—15:20

Diszkusszió

8:00–9:00

Regisztráció

9:00–9:05
Megnyitó
Falusi Márton
kutató, Politikai Gondolkodás Kutatóintézet, Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány
9:05–9:10
Köszöntő
Megadja Gábor
eszmetörténész, Politikai Gondolkodás Kutatóintézet, Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány
Első szekció, levezető elnök:
Megadja Gábor
9:10–09:30
Előadás
L. Simon László
író, kultúrpolitikus
9:30–9:50
Előadás
Jól és bölcsen szeretni a hazát (Illyés Gyula)
Gróh Gáspár
irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja
9:50–10:10
Előadás
Politikai identitás Ká-Európában: A kelet-közép-európai kortárs próza identitáskérdései
Lisztóczki Péter
eszmetörténész
10:10–10:30
Előadás
Az arisztokratikus irodalom fogalmáról (Babits Mihály)
Dergez-Rippl Dóra
irodalomtörténész, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar adjunktusa
10:30—10:50
Előadás
Irodalom és politika? Klebelsberg Kuno irodalmi folyóirata, a Napkelet
Kollarits Krisztina
irodalomtörténész

10:50–11:10

Kávészünet

Második szekció, levezető elnök:
Molnár Attila Károly
11:10–11:30
Előadás
Kollektivitás-eszmény és poétikai identitás József Attila kései korszakában
Bókay Antal
egyetemi tanár, a PTE BTK professor emeritusa
11:30–11:50
Előadás
Metabolizmus és metapoétika (József Attila)
Bónus Tibor
irodalomtörténész, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi docense
11:50–12:10
Előadás
A sokaság hullámán? Az irodalmi entertainia eszméjéhez
Kulcsár Szabó Ernő
irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

12:10—12:30

Diszkusszió

12:30–13:00

Ebédszünet

Harmadik szekció, levezető elnök:
Falusi Márton
13:00—13:20
Előadás
Más a haza, mint az ország. Szabó Zoltán nemzetfelfogása
Papp Endre
irodalomtörténész, a Hitel főszerkesztője
13:20—13:40
Előadás
Szempontok Király István otthon-fogalmának értelmezéséhez
Mórocz Gábor
irodalomtörténész, bölcsésztanár
13:40—14:00
Előadás
A polgár. Identitásnarratívák és társadalomkritika Márai Sándor prózájában
Mekis D. János
irodalomtörténész, a PTE BTK egyetemi docense
14:00—14:20
Előadás
A népi hagyomány revíziója Csoóri Sándor gondolkodásában
Farkas Attila
filozófus, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi docense
14:20—14:40
Előadás
Epikai holokausztemlékezet a Kádár-rendszerben
Horváth Péter
irodalomtörténész, filozófus

16:00—16:30

Diszkusszió

16:30—16:40
Zárszó
Falusi Márton
kutató, Politikai Gondolkodás Kutatóintézet, Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Előadóink

balogh gergő

Balogh Gergő

irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa

bednanics gábor

Bednanics Gábor

irodalomtörténész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főiskolai tanára

bókay antal

Bókay Antal

egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa

bónus tibor

Bónus Tibor

irodalomtörténész, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi docense

Czopf Áron

a Századvég Politikai Gondolkodás Kutatóintézet kutatója

dergez rippl dóra

Dergez-Rippl Dóra

a Pécsi Tudományegyetem Kultúraelméleti és Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék adjunktusa

Dr. Megadja Gábor

a Századvég Politikai Gondolkodás kutatóintézeti igazgatója

dr. török petra

Dr. Török Petra

megbízott igazgató, Petőfi Irodalmi Múzeum

Falusi Márton

a Századvég Politikai Gondolkodás Kutatóintézet kutatója

farkas attila

Farkas Attila

filozófus, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem habilitált egyetemi docense

gróh gáspár

Gróh Gáspár

irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja

horváth péter

Horváth Péter

irodalomtudományi PhD (PTE)

hunyadkurti soma

Hunyadkürti Soma

történész, PhD-hallgató (ELTE BTK)

kollarits krisztina

Kollarits Krisztina

Phd irodalomtörténész

kovács dávid

Kovács Dávid

történész, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense

kulcsár szabó ernő

Kulcsár Szabó Ernő

Széchenyi-díjas irodalomtörténész, az MTA rendes tagja, az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa, az Irodalomtörténet című folyóirat főszerkesztője

kulin ferenc

Kulin Ferenc

Széchenyi-díjas irodalomtörténész, az MMA rendes tagja

l. simon lászló

L. Simon László

író, költő, kultúrpolitikus, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója

lisztóczki péter

Lisztóczki Péter

eszmetörténész

máté zsuzsanna

Máté Zsuzsanna

művészetteoretikus (CSc, habil.), az SZTE JGYPK Művészeti Intézet főiskolai tanára, a Művészetelméleti és művészetpedagógiai Kutatócsoport vezetője, az SZTE BTK Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskola törzstagja és témavezetője

mekis d. jános

Mekis D. János

PhD irodalomtörténész, Pécsi Tudományegyetem habilitált docense

molnár attila károly

Molnár Attila Károly

az NKE EJKK Molnár Tamás Kutatóintézet vezetője, magyar vallásszociológus, konzervatív eszmetörténész

mórocz gábor

Mórocz Gábor

irodalomtörténész, bölcsésztanár

sdr

Nagy Ágoston

eszmetörténész, az NKE Molnár Tamás Kutatóintézet tudományos munkatársa

papp endre

Papp Endre

József Attila-díjas irodalomtörténész, a Hitel folyóirat főszerkesztője. Vári Fábián László, Görömbei András, Döbrentei Kornél és Cs. Szabó László monográfusa.

s. varga pál

S. Varga Pál

Széchenyi-díjas irodalomtörténész, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa

simon attila

Simon Attila

ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének egyetemi tanára, az Általános irodalom- és kultúratudomány doktori program vezetője

szász lászló

Szász László

irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi docens

török lajos

Török Lajos

irodalomtörténész, kritikus, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Frissítettük feltételeinket