Horváth Péter

irodalomtudományi PhD (PTE)
horváth péter

Kutatásai elsősorban a művészetelmélet és az irodalomtudomány területeit érintik, ezen belül a modern irodalom és bölcseleti irányzatok problémái. Doktori tanulmányait egy Kertész Imréről írt disszertációval zárta le, amelyben az író életművének egzisztencialista vonatkozásait vizsgálta. A magyar irodalmi hagyomány képviselői  közül Németh László, József Attila, Ottlik Géza, Nádas Péter munkáit tanulmányozta behatóbban. Filozófiai érdeklődése homlokterében az életfilozófia, a fenomenológia, hermeneutika, egzisztencializmus, (poszt)strukturalizmus elméleti kérdései állnak, ezen belül mindenekelőtt Nietzsche és Heidegger életművének kutatása. Az MMA ösztöndíj keretében Kertész Imre írói munkái a recepció által mindeddig kevésbé vizsgált aspektusainak feltérképezésére vállalkozik.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Frissítettük feltételeinket