A vidék a migráció árnyékában – Tanulságok Dél-Európából

Az Európába a kontinensen kívülről érkező migráció nagyrészt és a leginkább érzékelhető formájában városi jelenség. Néhány országban azonban a migránsok jelenléte a vidéki területekre is legalább ugyanilyen jelentős hatást gyakorol. Az európai mediterrán (EUMed) országok az Európán kívülről érkező migráció frontvonalában, egymástól gyökeresen eltérő kultúrák határán helyezkednek el, tanulságos lehet tehát áttekinteni, milyen hatások érték […]

Konferencia a hazai fejlesztéspolitika múltjáról és jövőjéről

A Századvég társszervezésében a konferenciasorozat ezen állomásán a vidékfejlesztés került a központba. A résztvevők és előadók visszatekintettek az elmúlt 20 évre, megfogalmazták a legjelentősebb aktuális kihívásokat és megpróbáltak irányt mutatni a jövőbeli vidékfejlesztési erőfeszítéseknek. A konferenciát köszöntővel nyitotta Kenyeres Kinga, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. vezérigazgatója, őt követte beszédével Baráth Etele, az MKT Fejlesztéspolitikai Szakosztályának elnöke, […]

A digitális technológiák alkalmazása lehet a körforgásos gazdaságra való átállás fő mozgatórugója

  A körforgásos gazdaság célja a termelői tevékenységek és a fogyasztás természeti környezetet terhelő hatásainak mérséklése, valamint a termékekből újrafelhasználható és -hasznosítható alapanyagok erőforrás-hatékony körforgásban való tartása. A digitalizáció terjedésével egyre szélesebb körben osztott meggyőződés, hogy a külső tényezők (pl. nyersanyaghiány, szabályozói beavatkozások) mellett a digitális technológiák bevezetése, alkalmazása támogathatja leginkább a körforgásos gazdaságra való […]

Nemzetközi jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben – Új vidékfejlesztési paradigma 2.

A sorozat első részében áttekintettük egy új vidékfejlesztési paradigma elméleti irányait. De hogyan működik mindez a gyakorlatban? Miként, milyen módszerekkel és beavatkozásokkal lehet hatékonyan meghatározni egy vidéki régió fejlődési vonalát? A továbbiakban magyar és nemzetközi példákkal szemléltetjük a lehetséges megoldásokat. Spanyolország: középvárosok a vidék revitalizációjáért A spanyol kormányzat egyik fő célkitűzése a vidék elnéptelenedésének megállítása, […]

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent” – konferencia a magyar vidék előtt álló lehetőségekről

A konferenciát Kenyeres Kinga, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy csak úgy lehet Magyarországot valóban fölemelni, ha figyelembe vesszük annak sokszínűségét, és az ezerféle helyi adottságot beleépítjük a döntéseinkbe. A Századvég ehhez a munkához egy nagymintás, járási szinten is reprezentatív kutatással járul hozzá, mely 2023-ban immár második alkalommal készült el, fókuszában […]

Magyar Falu Program: kézzelfogható eredmények, megfordult tendenciák, hittel teli falvak

A program végrehajtása 2019-ben indult, hosszas konzultációk, több száz vidéki helyszínen történt egyeztetés és véleménycsere előzte meg a struktúrájának felépítését. A vidéken élő embereket, a települések vezetőit, a helyi civil szervezeteket, az egyházközségeket, a helyi kisvállalkozásokat kérdeztük, meghallgattuk és a felvázolt kihívásaikra megoldásokat találtunk, új felvetéseikre pedig nap mint nap reagálunk. Ilyen egyszerű a képlet. […]

Hátrányból előny – a magyar agrárium lehetősége

Az elméleti-ideológiai viták helyett a gyakorlati megoldások irányába tolódott az európai közbeszéd az elmúlt hónapokban. Az ellátás biztonsága lett az egyik legfontosabb kérdés mind az energia, mind az élelmiszerek terén. Az unión belül az egyes nemzetállamok is felmérik lehetőségeiket és e nehéz helyzetben adottságaikhoz mérten alakítják ki a számukra legmegfelelőbbnek gondolt politikai-gazdasági stratégiát. Magyarország esetében […]

Hogyan erősítheti a távközlési piac a vidék megtartó erejét?

A digitális technológiák (ideértve a szélessávú vezetékes és mobil szolgáltatásokat is) minél szélesebb körben történő igénybevétele minden mértékadó elemzés szerint kimagaslóan javítja az állampolgárok életminőségét, a vállalkozások és így a teljes nemzetgazdaság versenyképességét, valamint a közintézmények működésének hatékonyságát. Mindennek ellenére az uniós országok digitális felkészültségét bemutató Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. évi jelentése […]

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Frissítettük feltételeinket