A tanulmány hazánk elmúlt bő egy évtizedének gazdasági konvergenciafolyamatait vizsgálja. Az első fejezet azon gazdasági összefüggéseket tekinti át, melyeket minden gazdaságpolitikával foglalkozó szereplőnek ismernie érdemes. A makrogazdasági mutatók kapcsolatainak tisztázása egyben útmutatót is ad számunkra, milyen sorrendben érdemes az egyes területek helyzetének alakulását áttekintenünk. A második fejezet egyfajta leltárt állít, megmutatja, hogy milyen helyzetben vette át Magyarországot a jobbközép kormány 2010-ben. Áttekintjük az államháztartás helyzetét, az adókörnyezetet, a kamatok szintjét, a foglalkoztatás és gazdasági növekedés állapotát, a gazdasági szereplők eladósodottságát és a háztartások helyzetét. A harmadik fejezet ugyanezen
területek számbavételével mutatja be, hogy mi történt a 2010-es gazdaságpolitikai irányváltás óta. Végül a negyedik fejezet összegzi a dolgozat főbb eredményeit.

 

 

A tanulmány a Századvég Riport 2021 című tanulmánykötetben jelent meg.