2020-ban a koronavírus-járvány megjelenése és a bevezetett kormányzati korlátozó intézkedések nyomán egy újabb gazdasági válság alakult ki világszerte. Ez a válság más, mint a korábbiak, mivel nem a gazdaság működéséből fakadó egyensúlytalanság eredményezte, mint 2008-ban, hanem külső tényező, a koronavírus megjelenése. Különleges ez a válság abból a szempontból is, hogy a gazdaság egyes szegmenseit nem egyenletesen érintette, egyes szektorok (főleg az ipar) a jelentős visszaesés után gyorsan kilábaltak, míg más ágazatokat (főleg a turizmust) elhúzódó visszaesés jellemzett. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy milyen makrogazdasági hatásokkal járt a gazdaságban a koronavírus-járvány okozta válság, és hogy ezzel Magyarország nemzetközi összehasonlításban milyen teljesítményt nyújtott.

 

 

A tanulmány a Századvég Riport 2021 című tanulmánykötetben jelent meg.