„Az emberek életében a nyugdíjazás, a rendszeres keresőtevékenység abbahagyása radikális változást hoz. Véget ér a több évtizeden át megszokott életritmus, megszűnik az egyik legfontosabb társadalmi szerep és jelentős változás következik be a jövedelmi helyzetben. Új helyzet teremtődik a fogyasztás, a társadalmi kapcsolatok, a mindennapi tevékenységek jelentősége szempontjából” – fogalmazta meg – immáron több mint négy évtizede – Cseh-Szombathy László azt az állapotot, amelyen a nyugdíjba vonuló átesik. Losonczi Ágnes 1994-ben a következőképpen fejezte ki az időskorhoz, öregedéshez kapcsolható gondolatait: „Az időskor elér valamennyiünket, és mi magunk is beérünk arra, hogy öregek legyünk, hacsak előbb el nem ér a halál. Mégsem szembesülünk vele, mint a gyerek, aki, amikor eltakarja a szemét, azt kérdezi: – »hol vagyok?« –, azt hiszi, ha ő nem látja a másikat, a másik sem látja őt. Így reméljük, ha mi nem nézünk oda, akkor talán nincs is, akkor talán még az élet törvényét is kijátszhatjuk. Nézzünk most szembe az öregséggel, pontosabban azzal, hogy milyen helyzetben vannak az öregek ebben a mai társadalomban.” A 21. század második évtizedének végére a magyar társadalom demográfiai
szerkezetének átalakulása eredményeként a 65 évnél idősebbek aránya társadalmunkban 2006-ban meghaladta a gyermekek (0–14 évesek) arányát. A társadalom öregedési indexe3 az 1980-ban rögzített
61,9 ről 2021-ben 139,9-re változott. Az öregedési index pontosan mutatja, hogy a magyar társadalom folyamatosan öregszik. Az elmúlt húsz év alatt az átlagéletkor mintegy négy évvel növekedett. Ma Európa minden országában ismert demográfiai jelenség az idősödés, melynek legfontosabb eleme az elöregedő társadalom rémképe. Erre Európa államai történelmi előzményeik függvényében különböző módon keresik a lehetséges válaszokat, megoldásokat. Az Európai Bizottság 2016-ban kiadott jelentése szerint a jelenlegi ütem mellett 2080-ig az európai társadalom majdnem egyharmada (29 százalék) lesz 65 éves vagy idősebb. S mindez elkerülhetetlenül hatással lesz a nyugdíjba vonulásra és nyugdíjas évekre is.

 

 

A tanulmány a Századvég Riport 2021 című tanulmánykötetben jelent meg.