Az építőipari termelés teljesítményének 2024-ben tapasztalt fluktuációja tovább folytatódott. Míg januárban az éves és a havi bázisú volumen növekedett, addig februárban csak az éves bázisú építőipari termelés bővült, a havi bázisú pedig mérséklődött. Ezt követte a márciusi építőipari teljesítmény, ahol mind az éves, mind a havi bázisú volumen mértéke csökkent. Így a most megjelent 2024. április havi építőipari termelés volumennövekedései bizakodásra adhatnak okot. Ennek oka, hogy a KSH által publikált április havi építőipari termelés éves alapon a nyers adatok szerint 15,6 százalékkal, míg a havi bázisú szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok szerint 11,0 százalékkal nőtt.

A volumennövekedés mindkét építményfőcsoport bővülésének volt köszönhető.

Az előző évhez viszonyított teljesítmény alapján az egyéb építmények építése bővült jobban, mivel az épületek építésének volumene az alacsony bázis mellett „csak” 10,8 százalékkal, azonban az egyéb építményeké bázishatás nélkül 22,6 százalékkal növekedett.

2024 első négy hónapját tekintve az építőipar eddigi teljesítménye kedvezőbb, mint ami 2023 első négy hónapját jellemezte. Ez azt jelenti, hogy a kumulált építőipari teljesítmény volumene összességében 5,7 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakát. A két építményfőcsoportot tekintve az egyéb építmények építése 11,1 százalékkal, míg az épületek építése 2,9 százalékkal haladta meg 2023 első négy hónapjának a teljesítményét.

Az éves adatok mellett a havi adatokra is érdemes figyelmet fordítani: 2024 áprilisában az előző hónaphoz viszonyított 11,0 százalékos növekedésnél inkább az épületek építése (11,3 százalék) bővült, mint az egyéb építményeké (8,8 százalék). Ugyanakkor a 2024-es év folyamán az egyéb épületek építésének előző hónaphoz viszonyított volumene – február kivételével – minden hónapban erősödött.

Ha ehhez hozzávesszük az építőipari vállalkozások szerződésére vonatkozó havi és új szerződések állományát, akkor már árnyaltabb a kép. Bár éves szinten az építőipari vállalkozások új szerződéseinek állománya 23,0 százalékkal bővült, azonban a fix bázishoz (2021. év havi átlaga) számított új szerződések állománya több mint 20 százalékkal csökkent. Az új, tárgyhóban megkötött szerződések állománya jellegéből adódóan jelentősen ingadozhat, így az adott hónap végi szerződés állományra is érdemes kitekinteni a várakozások miatt. A KSH által publikált gyorsjelentés szerint az előző évhez viszonyított, 2024. április hó végi építőipari vállalkozások szerződésállománya 0,5 százalékkal maradt el az előző évtől, viszont az előbb említett fix bázisú (2021. év havi átlaga) 2024. április hó végére vonatkozó állomány ennél kicsit magasabb (2,8 százalék) volt.

Mindez azt mutatja, hogy a mostani építőipari teljesítmény növekedésének jövőbeni folytonossága még nem egyértelmű. A szerződések állományának hatása ugyan hosszabb távon fejti ki hatását az építőipari termelésre, amit az idén induló Újház Építőipari Trendmonitor konjunktúra legfrissebb májusi indexei is megerősítenek. A főindex mellett a magasépítési ágazat üzleti bizalmi indexének a szintje, a lakosság hosszú távú anyagi várakozásait tükröző index, valamint a lakásépítés aktuális és közelmúltbeli teljesítményét vizsgáló index is visszaesett. Egyedül a lakásépítést meghatározó gazdasági környezet állapotát tükröző keresleti és kínálati környezetre vonatkozó indexei stagnáltak az előző hónaphoz képest.

Összességében a KSH által publikált építőipari teljesítmény ilyen mértékű további növekedésére nem számítunk, azonban a javuló gazdasági környezet és az általa generált fogyasztói bizalom, éskereslet erősítheti az építőipar teljesítményét.