Jelen tanulmányunkban felvázoljuk a hazai és a globális generációs kutatások meghatározó irányait, amelyek befolyásolják a 20. és 21. századi kutatásokat és elméleteket. Kísérletet teszünk arra, hogy – a különböző elméletek mentén – bemutassuk, hogy a magyar társadalomban a 21. század elején milyen nemzedéki különbözőségek tapasztalhatók a Századvég empirikus kutatása kvantitatív szakaszának eredményei alapján. Kutatásunk céljának azt tekintettük, hogy megismerkedjünk azokkal a különbözőségekkel, sajátosságokkal, amelyek egy-egy nemzedék jellemzőinek
is tekinthetők. Munkánkban törekedtünk arra, hogy a mára elfogadott és a digitalizációhoz kötött szemléletet meghaladjuk, és bemutassuk azokat, a hazánkra jellemző generációs eltéréseket, amelyek – szándékunk szerint – árnyaltabb képet nyújtanak a különböző nemzedékek értékeiről, társadalmi beágyazottságáról.

 

 

A tanulmány a Századvég Riport 2021 című tanulmánykötetben jelent meg.