A korábbi hazai kutatások és a nemzetközi összehasonlító értékkutatások eredményei egyértelműen azt mutatták, hogy az elmúlt tíz évben Magyarországon egy erőteljes posztmaterializációs tendencia következett be, amely során szignifikáns mértékben nőtt például a kreativitás, a törődés és a környezetvédelem értékeinek fontossága. Ahogy azt korábbi kutatásainkban kimutattuk, e mögött a posztmaterializációs tendencia mögött két jól körülhatárolható tényező áll. Egyrészt a 2012-es évet követően az európai gazdaság egy erőteljesen növekvő pályára állt, amely a konjunktúraérzet pozitív változásaival járt együtt. A fokozódó gazdasági növekedés, a konjunktúraérzet javulása így egy markáns „posztmaterializációs” tendencia lehetőségét teremtette meg, mindezen hatásokat pedig tovább erősítette a globális értéktér átrendeződése, a környezetvédelem fontosságának felértékelődése. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a stabil és prosperáló környezet jellemzően az értékek posztmaterializációjával mutat affinitását.

 

 

A tanulmány a Századvég Riport 2021 című tanulmánykötetben jelent meg.