2023-ban a magyar bruttó hazai termék (GDP) volumene kismértékben, 0,7 százalékkal csökkent, ugyanakkor a következő években visszafogott bővülés következhet. Számításaink szerint 2024-ben 2,7, 2025-ben 3,4 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság teljesítménye. Az idei és a következő évünket leginkább lassú kilábalási folyamat jellemezheti.

 

A globális folyamatokat tekintve az olaj világpiaci árának csökkenése, illetve várható további mérséklődése a külső és belső inflációs nyomás enyhülését idézheti elő. A korábbinál kedvezőtlenebb német növekedési kilátások a magyar exportteljesítmény csökkenésében éreztethetik hatásukat a következő időszakban. Aggodalomra adhatnak okot az olyan geopolitikai feszültségek, mint az orosz–ukrán háború vagy a gázai konfliktus.

A pénzromlás üteme 2023-ban 17,1 százalék volt, mely leginkább a magas maginflációnak köszönhető. Az előrejelzési horizonton a pénzromlás üteme folyamatosan mérséklődhet a külső inflációs nyomás csökkenésének, a termelői árak várható mérséklődésének és a 2022-es magas bázisnak köszönhetően. Idén az évközi dinamikákban várható némi megtorpanás, vagy akár emelkedés is (év/év összevetésben), azonban így is a korábbihoz képest alacsonyabb, 4,4 százalékos infláció lehetséges. 2025-ben a fogyasztóiár-index visszatérhet a célsávba: számításaink szerint 3,7 százalék lehet a pénzromlás átlagos üteme.

A Magyar Nemzeti Bank – a dezinflációs folyamat erősödésével együtt – 2023 elején az irányadó kamat csökkentésébe kezdett, amely szeptemberben érte el az alapkamat szintjét. Idén a monetáris politika további lazítására számítunk, az infláció legkorábban 2025-ben térhet vissza a jegybanki 3±1 százalékos célsávba.

Az idei évre visszafogott, 2,7 százalékos gazdasági növekedésre számítunk, melyet jövőre 4,4 százalékos bővülés követhet. Leginkább a lassan magára találó belső kereslet hajthatja a bővülést 2024-ben és 2025-ben is. Az infláció lassú mérséklődésével és a reálbérek növekedésével párhuzamosan a fogyasztás fokozatos emelkedése várható. A fogyasztás idén 2,6, jövőre 4,0 százalékkal emelkedhet. A beruházásokat főként a lazuló kamatkondíciók, az EU-s források érkezése és az üzleti bizalom erősödése segítheti. 2024-ben (az előző évi –14,4 százalék után) 9,6 százalékkal emelkedhet a beruházások volumene. 2025-ben 4,8 százalékkal növekedhetnek a beruházások.

A nettó export 2024-ben még nem, de 2025-től kezdődően már segítheti a gazdasági növekedést Magyarországon.

A hazai export alakulása erősen függ a német gazdaság teljesítményétől, amellyel kapcsolatos év eleji negatív hírek lefelé mutató kockázatot hordoznak. Az export idén 5,9, jövőre 7,7 százalékkal nőhet. Az import, melyet leginkább a fogyasztás és az exportnövekedés támogat 2024-ben 7,6, majd 2025-ben 7,5 százalékkal emelkedhet.

Az elmúlt év a munkaerőpiacon is változásokat hozott. 2023-ban a korábbi trend folytatásaként tovább bővült a foglalkoztatás, azonban vele párhuzamosan – a korábbi, csökkenő tendenciát felváltva – a munkanélküliség is enyhén emelkedni kezdett. 2023-ban megemelkedtek a háztartások terhei, ami mögött főképp az általános árszínvonal növekedése áll. Ez a folyamat arra sarkallt több korábban inaktív háztartást, hogy ismét belépjenek a munkaerőpiacra. A tavalyi év adatai alapján a belépők közel fele rövid időn belül munkába tudott állni, míg másik felük lassabban talál munkát. Előrejelzésünk szerint az elmúlt évben megfigyelt változások az idei évben is kitartanak, folytatódni fog a foglalkoztatás és a munkanélküliség emelkedése is, becslésünk szerint utóbbi eléri majd a 4,4 százalékot, majd 2025-re visszatér a piac a korábbi állapotához, amikor magas foglalkoztatás mellett ismét csökken a munkanélküliségi ráta 3,2 százalékra.

Számításaink szerint az eredményszemléletű ESA-hiány 2023 végén a GDP 6,3 százalékát érte el, ugyanakkor ezt az értéket még befolyásolhatja az év végén érkezett uniós források elszámolása is. Az elmúlt év végén a kormányzati előrejelzés szerint a GDP-arányos bruttó államadósság 73,4 százalékra csökkent. 2024-ben az államháztartás ESA-hiánya a még hivatalosan nem megjelent kormányzati terveknek megfelelően, a GDP 4,5 százalékán teljesülhet, de már most is láthatóak érdemi negatív kockázatok a költségvetési hiánycél elérése kapcsán.

Várakozásaink szerint az államadósság az év végére tovább csökken, a GDP 72,4 százalékára.

 

Táblázat: A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. előrejelzése

2023

2024

2025

Bruttó hazai termék (volumenindex)

-0,7

2,7

3,4

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex)

-2,2

2,6

4,0

Bruttó felhalmozás (volumenindex)

-14,4

9,6

4,8

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján)

-0,1

5,9

7,7

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján)

-5,1

7,6

7,5

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró)

0,4

2,2

6,9

Fogyasztóiár-index (%)

17,1

4,4

3,7

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%)

11,4

6,5

5,7

Munkanélküliségi ráta (%)

4,1

4,4

3,2

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában

1,0

1,6

3,2

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában

3,3

3,8

5,2

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában

-6,3

-4,5

-3,7

GDP-arányos államadósság

73,4

72,4

71,5

Megjegyzés: A jegybanki alapkamat az adott év utolsó negyedévére vonatkozik