A tanulmány a Századvég Riport 2021 című tanulmánykötetben jelent meg.

Oldalszám: 333-355.

Kiadó: Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány

Megjelenés éve: 2023

Szerkesztők: Stefkovics Ádám, dr. Pillók Péter

ISSN 2939-80613

Napjainkban az éghajlatváltozás és az energiaháborúk korába léptünk. Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne értesülnénk különböző súlyos természeti csapásokról vagy az energiabiztonságot fenyegető váratlan geopolitikai eseményekről. Az így kialakuló nehézségek különösen érzékenyen érintik az egész európai kontinenst és annak gazdaságát. A kihívásokra adott válaszul az Európai Unió döntéshozói vállalták, hogy a párizsi megállapodás keretében tett nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítése érdekében 2050-re elérik a teljes klímasemlegességet. Az így kijelölt ambiciózus célok pedig az európai zöldmegállapodás stratégiáján keresztül kerülnek megvalósításra. Az unió napjainkban mind a dekarbonizációban, mind a körforgásos gazdaságra való átállásban élen jár. Az elmúlt években számos hasznos tapasztalat, innováció és know-how gyűlt össze a vonatkozó tématerületeken. A gazdaságaink dekarbonizációja és a teljesen körforgásos átállás nélkül feltételezhetően nem teljesíthetőek a klímasemlegességi célkitűzéseink, ezért a jelenlegi európai zöldmegállapodás középpontjában is ezen intézkedések állnak. Bár már a technológia és a szükséges politikai akarat egyaránt rendelkezésre áll, a beavatkozási célterületek azonosítása és priorizálása terén még számos nyitott kérdés található. Az optimális fejlesztési célterületek meghatározása kulcsfontosságú jelentőségű a zöldforrások hatékony allokációja és a magánszektor eredményes bevonása szempontjából. Utóbbi részvétele a rezilienciát növelő befektetésekben és a természeti katasztrófák kockázatátadási mechanizmusainak kidolgozásában nélkülözhetetlen lesz a jövőben.