Az ipari termelést leginkább a feldolgozóipar teljesítménye határozza meg, amelyen belül a járműgyártásnak kimagasló szerepe van. Ezt jól mutatja, hogy a feldolgozóipar 2023. augusztus havi teljesítményének a 23,4 százalékát a járműgyártás adta. Emellett fontos kiemelni az élelmiszeripar és villamosberendezés gyártása ágazatok teljesítményét, hiszen kumuláltan ez a három ágazat további 50,1 százalékkal járult hozzá a feldolgozóipar teljesítményéhez. E három ágazatból csak az élelmiszeripar termelése csökkent (10,1 százalékkal), amelyhez a magas bázis is hozzájárult. A járműgyártás termelése 4,6 százalékkal, a villamos berendezés előállítás volumene pedig 15,8 százalékkal emelkedett. Az ipari termelés többi – közepes és kisebb súlyú – ágazatának teljesítménye csökkent.

Tehát a feldolgozóipari termelés 35,7 százalékát adó két nagyobb ágazat (járműgyártás, villamosberendezés előállítása) ipari termelésének növekedése fogta vissza az ipari termelés visszaesését.

Az ipari termelés volumenindexei a rendelés szerinti hét ágazatcsoportban egy kivétellel valamennyi ágazatcsoportban visszaestek. A kivételt a beruházási javakat gyártó ágazat jelentette, ahol az éves volumenindex 100,5 százalék volt. Ugyanakkor ez a stagnálás közeli állapot sem kedvező, mivel ezen ágazatcsoportban egy lassú csökkenés indult el 2022 augusztusa óta, így a közeljövőben a beruházási javakat gyártó ágazatok esetében is volumencsökkenés várható. A legnagyobb ipari termelési volumen visszaesés nem meglepő módon az energiatermelő ágazatoknál (12,6 százalék) következett be. Emellett kiemelt figyelmet érdemel, hogy fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok ipari termelése 8,0 százalékkal mérséklődött. Nagyobb mértékben csökkent a nem tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok termelése, de a tartós fogyasztási cikkeket gyártók 7,6 százalékosnál csökkenése is figyelemre méltó.

A rendelés és új rendelésállomány áttekintésére a KSH a feldolgozóipari ágazatok közül 8 kiemelt ágazatot figyel meg éves szinten összehasonlító áron, amelyben jelenleg nem érhető el az élelmiszeripari ágazat. A megfigyelt kiemelt feldolgozóipari ágazatoknál a belföldi rendelésállomány csak három esetben (gyógyszeripar, fémipar, villamos berendezés gyártása) nőtt. A villamos berendezés gyártása ágazatnak az éves szintű 43,5 százalékos rendelésállomány-bővülése egy kiugróan magas bázis mellett következett be. Az új belföldi rendelésállomány esetében szintén három ágazatnál következett be volumennövekedés, amelyből az egyik a villamos berendezés gyártása ágazat (15,7 százalék) volt. Tehát a belföldi keresletet leginkább a villamos berendezés gyártása ágazathoz kapcsolódik, amely magába foglalja a villamosmotor, áramfejlesztő, az áramelosztó, az akkumulátor, szárazelem, villamosvilágítóeszköz, háztartási villamos készülék és egyéb villamos berendezés gyártását.

Az export esetében a vizsgált 8 kiemelt feldolgozóipari ágazat közül 5 ágazatban nőtt az export-rendelésállomány, azonban a járműgyártás és a villamos berendezés gyártása nem tartozott közéjük. Az új rendelésállomány már nem ennyire kedvező, mert a vizsgált 8 kiemelt feldolgozóipari ágazatból már csak 3 ágazatban bővült az új export- rendelésállomány összehasonlító áron. Ezek közül az egyik a villamos berendezés gyártása, amely a kimagasló bázis ellenére további 20,1 százalékkal emelkedett. A járműgyártás azonban éves szinten 6,6 százalékkal mérséklődött.

Összességében az export esetében is érzékelhető a lassulás – leginkább a járműgyártásban -, amely a feldolgozóipari termelés egyik legjelentősebb ágazata.