A magyar gazdaság teljesítménye 2022-ben 4,6 százalékkal bővült. 2023-ban az első három negyedév alapján nem számíthatunk gazdasági növekedésre: a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. előrejelzése szerint 2023-ban 0,7 százalékkal zsugorodhat a magyar gazdaság. A következő két évben 2,7 és 3,1 százalékos növekedést becslünk, amivel együtt összeségében lassú emelkedés várható a gazdasági teljesítmény idei visszaesése után.

 

A következő időszakban számos tényező befolyásolhatja Magyarország gazdasági teljesítményét. A külpiaci helyzetet tekintve az eurózóna lassú növekedését prognosztizáljuk, ami visszafogott mértékben támogathatja a magyar exportteljesítményt. Az idei év során látott dezinflációs folyamat fennmaradása várható, ami főleg 2024-től támogathatja a fogyasztás bővülését. Lefelé mutató kockázat az orosz–ukrán háború okozta bizonytalanság fennmaradása.

A hazai inflációs folyamatokat tekintve 2022-ben 14,6 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Idén év elején tetőzött az infláció, így az év/év alapú havi pénzromlási ütem folyamatos mérséklődését tapasztalhattuk a korábbi hónapokban, és már októberben 10 százalék alá csökkent a mutató. Az infláció trendszerű csökkenésének figyelembevételével számításaink szerint

2023-ban 17,7 2024-ben 5,9, 2025-ben pedig 3,7 százalék lehet a pénzromlás átlagos üteme.

Összességében a korábbi előrejelzésünkhöz képest lefelé módosítottuk a várakozásainkat.

Idén a Magyar Nemzeti Bank az irányadó kamatláb csökkentése mellett kötelezte el magát: 2023 szeptemberében az irányadó kamat elérte az alapkamat szintjét, amelyet azóta több lépésben csökkentett a jegybank. A következő években a monetáris politikában fokozatos lazítás várható,  az infláció pedig 2025-ben térhet vissza a jegybanki 3±1 százalékos célsávba.

Az idei évre – a korábbi előrejelzésünknél nagyobb – 0,7 százalékos gazdasági visszaesést várunk. Ennek a legfőbb oka a belső kereslet csökkenése: 2023 harmadik negyedévében a fogyasztás 2,1, a beruházás 15,6 százalékkal esett vissza. Így összességében a 2023-as évben a fogyasztás 2,0, a beruházás 12,1 százalékkal csökkenhet. A fogyasztás bővülése lassan mehet végbe, 2024 elejétől  fokozatosan emelkedhet. Számításaink alapján a fogyasztás 2024-ben 2,6, míg 2025-ben 2,0 százalékkal bővülhet. A beruházásokkal kapcsolatban gyorsabb visszapattanásra számítunk 2024 második negyedévétől. Várakozásaink szerint 2024-ben a beruházás 8,1, 2025-ben pedig 3,2 százalékkal bővülhet. A kormányzati kiadások idén visszafogottabban, 2,0 százalék körül alakulhatnak, majd ezt követően 2024-ben 2,6, 2025-ben pedig 2,5 százalékkal növekedhetnek.

2023-ban a nettó export visszafoghatja a gazdasági bővülést. Számításaink szerint idén 0,5 százalékkal emelkedhet az export éves alapon, míg az import 3,9 százalékkal csökkenhet. A következő években az export és az import emelkedésére számítunk. Az export – a lassan záródó európai uniós kibocsátási rés miatt – 2024-ben 2,8, 2025-ben pedig 7,4 százalékkal növekedhet. Emellett az import teljesítmény 4,5 és 6,7 százalékkal nőhet a következő két évben.

Összességében a nettó export várhatóan csak 2025-ben lesz pozitív.

A hazai munkaerőpiac is átalakulóban van. Az elmúlt évben nem csak a foglalkoztatás bővült, hanem a munkanélküliség is enyhén (0,3 százalékponttal) nőtt, 2023-ban előrejelzésünk szerint 3,9 százalék lesz a munkanélküliségi ráta. Az idei évben megemelkedtek a háztartások terhei, ami mögött főképp az általános árszínvonal növekedése áll. Ez a folyamat arra sarkall több korábban inaktív háztartást, hogy ismét belépjenek a munkaerőpiacra. Az idei év trendje szerint a belépők közel fele rövid időn belül munkába tud állni, míg másik felük lassabban talál munkát. Előrejelzésünk szerint az idei évben megfigyelt változások a jövő évben is kitartanak, folytatódni fog a foglalkoztatás és a munkanélküliség emelkedése is, becslésünk szerint utóbbi eléri majd a 4,2 százalékot, majd 2025-re visszatér a piac a korábbi állapotához, amikor magas foglalkoztatás mellett ismét csökken a munkanélküliségi ráta 4,0 százalékra.

A 2023. évi költségvetésben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok és a várható éves teljesülésük vizsgálata után előrejelzésünk a módosított 5,2 százalékos GDP-arányos deficitnél 0,2 százalékponttal magasabb, 5,4 százalékos ESA-hiányt prognosztizál az év végére. A pénzforgalmi hiány várakozásaink szerint kedvezőbben alakul, és 5,1 százalék lesz.

Várakozásaink szerint év végére a GDP-arányos bruttó államadósság 71,7 százalékra csökken.

A 2024-es költségvetési törvényben szereplő 2,9 százalékos hiánycél, a költségvetési törvény részletes célszámainak tervektől történt jelentős eltérése miatt mostanra meghaladottá vált, különös tekintettel az áfabevételek, a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok ezévi alakulására, valamint az uniós programokkal kapcsolatos legfrissebb fejleményekre. A 2024-es költségvetési hiány a költségvetési tervek felülvizsgálata nélkül előrejelzésünk szerint elérné a GDP 4,0 százalékát, ezért a 2024-es költségvetési törvény módosítására számítunk.

 

2022 2023 2024 2025
Bruttó hazai termék (volumenindex) 4,6 -0,7 2,7 3,1
Háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 5,8 -2,0 2,6 2,0
Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) 2,2 -12,1 8,1 3,2
Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 11,8 0,5 2,8 7,4
Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 11,1 -3,9 4,5 6,7
A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege
(milliárd euró)
-15,2 -10,4 -13,9 -13,0
Fogyasztóiár-index (%) 14,6 17,7 5,9 3,7
A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 13,0 12,1 9,7 6,9
Munkanélküliségi ráta (%) 3,6 3,9 4,2 4,0
A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában -8,2 -4,8 -6,5 -6,2
Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában -6,0 -2,6 -4,4 -4,1
Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában -6,2 -5,4 -4,0 -1,8
GDP-arányos államadósság 73,3 71,7 71,2 69,7

Megjegyzés: A jegybanki alapkamat az adott év utolsó negyedévére vonatkozik.