Projektmenedzsment

„Adminisztrációs, menedzsment és egyéb koordinációs támogatást nyújtunk az üzletágak számára.”

A hazai tanácsadói piac működésének ismeretében a Századvég Konjunktúrakutató tanácsadói tevékenységét egy egyedi megközelítéssel szervezzük. Ahhoz, hogy projektjeik során a szakmai munkát végző üzletági csapatok erőforrásaikat minél nagyobb fókusszal a projektmunkára tudják koncentrálni, az egyes projektjeinkhez kapcsolódó adminisztrációs, menedzsment és egyéb koordinációs, irodai feladatokban folyamatos támogatást kapnak dedikált projektmenedzsment csapatunktól.

Az Igazgatóság felügyeli a projekt- és munkaidő nyilvántartási rendszereket, folyamatos kapcsolatban van a vállalat pénzügyi és jogi területeivel, mellyel hidat képez az üzletágak és a vállalati back office funkciók között.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Rólunk

A Projektmenedzsment Igazgatóság a Századvég szolgáltató egysége.

Feladata a vállalat nyolc szakmai üzletágának folyamatos támogatása a stratégiai tervezés, az üzletfejlesztés és a monitoring területein. Az Igazgatóság munkatársainak szakmai múltja egyben lehetővé teszi, hogy szakmailag is részt vegyenek a futó projektekben, kiterjesztve az egyes üzletágak kapacitásait és kompetenciáit, amennyiben egy egyedi igényű projekt ezt megkívánja. E tudásának felhasználásával – mely különösen a szervezet- és folyamatfejlesztésre, stratégiai tervezésre és támogatáspolitikára összpontosul – az Igazgatóság rendszeresen önállóan is megvalósít projekteket.

Projektmenedzsment igazgató

Bence a Századvég KK Projektmenedzsment Irodájának (PMO) igazgatója, több mint 14 éves tapasztalattal rendelkezik projektmenedzsmentben és projektvégrehajtásban különböző szektorokban, elsősorban a közszférában és a telekommunikációs szektorban.

Mielőtt 2020-ban csatlakozott a Századvéghez, a Deloitte Magyarország menedzsereként a központi kormányzat és háttérintézményei, önkormányzatok, magáncégek és ipari szövetségek által megrendelt projektekmunkákat vezetett többek között stratégia- és szakpolitika-fejlesztés, szabályozási kereteken belüli lehetőségek felmérése, cselekvési és kommunikációs tervek kidolgozása, valamint a kkv-k támogatása terén. Ezek között szerepeltek hazai és nemzetközi projekteket egyaránt, ahol az egyes projektek csapattagjainak létszáma elérte akár a 20 főt is. Részt vett nemzetközi együttműködésekben, projektekben és workshopokon Európa-szerte. A Deloitte-nál végzett munkája előtt szenior tanácsadóként dolgozott a KPMG Magyarország távközlési és közszféra tanácsadói csoportjában.

Bence jelenleg munkája mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, ahol projektmenedzsment (Fenntartható szervezet- és projektfejlesztés) szemináriumot vezet. Anyanyelve magyar és német, tárgyalóképes angolul, orosz és latin alapismeretekkel rendelkezik. Bence nemzetközi kapcsolatok okleveles szakértője diplomácia főszakirányon, tanulmányai ösztöndíjas volt az Egyesült Államokban és Oroszországban, további képzési programokon vett részt Németországban, Csehországban és Brüsszelben.

Megbízóink fejlődését több kutatási módszer együttes alkalmazásával támogatjuk

Szolgáltatások és referenciák

A Projektmenedzsment Igazgatóság tagjainak szakmai tapasztalatára építve számos stratégiai és elemzői projektet önállóan hajt végre – különösen a fejlesztéspolitika területén, illetve olyan feladatok esetén, melyek nem tagozódnak egy üzletághoz sem, viszont speciális, átfogó megközelítést igényelnek. Ez a folyamatos projekttapasztalat kiválóan erősíti a csapatot abban, hogy a más üzletágak projektkihívásait pontosan átérezze és így az átfogó projektmenedzsment tevékenységét is a lehető legmagasabb színvonalon biztosítsa.

Ex ante elemzés

Pénzügyi eszköz bevezetését megalapozó, ún. ex ante elemzés végzése

Kockázati tőkepiaci tervezés

Stratégiai tervezés támogatása kockázati tőkepiai szereplő számára

Teljesítmény-értékelési keretrendszer

Több minisztériumot is érintő teljesítményértékelési rendszer bevezetését megalapozó helyzetfeltárás és átfogó javaslattétel a kialakítandó keretrendszerre

Közvetlen uniós források elemzése

Központi uniós alapok nemzeti végrehajtási támogatásához-megvalósításához kapcsolódó helyzetelemzés, szervezeti és stratégiai tanácsadás

Monitoring

A megvalósult projektek előrehaladásának erőforrás-felhasználásának elemzését segítő adatbázisok előállítása és egyeztetése, üzletágak közötti szinergia-lehetőségek azonosítása

Üzletfejlesztés

Stratégiai megközelítés erősítése új termékek és szolgáltatások piaci bevezetésekor, kapcsolódó piackutatási feladatok elvégzésével és tárgyalástechnikai javaslatok megfogalmazásával

Stratégiai tervezés

Az egyes projektek kialakításához módszertani és költségtervezési támogatás az ügyfelek specifikumainak és az egyes feladatok céljának és lehetőségeinek felmérésével

Értékelési keretrendszer

Uniós finanszírozású program értékelési tervének és értékelési módszertanainak kidolgozása

Programértékelés

Uniós finanszírozású program időközi értékeléseit támogató nemzeti jelentések elkészítése

Belső ellenőrzési rendszer

Nemzetközi és hazai jó gyakorlatok elemzésén keresztül belső ellenőrzési keretrendszer-javaslat felvázolása

Benchmark elemzés

Más uniós tagállamok munkaerő-csoportjának fizetési szintjeit és trendjeit vizsgáló nemzetközi elemzés

Meggyőződésünk, hogy a meglévő tudásbázisunk hozzáadott értéke az országhatárunkon túlra is relevanciával bír.

A Századvég Konjunktúrakutató szakmai tudásával jellemzően a hazai kormányzati és önkormányzati, illetve piaci szereplők tevékenységét támogatja. Ezzel együtt meggyőződésünk, hogy a meglévő tudásbázisunk hozzáadott értéke az országhatárunkon túlra is relevanciával bír, melynek jegyében a Projektmenedzsment Igazgatóság a vállalat nemzetközi projekttevékenységének kiterjesztésében aktív szerepet vállal.

Konzultáció

Részt veszünk uniós szintű jogszabályi és irányelvi konzultációkon, egyeztetéseken. A Bizottság részéről több esetben is azt a megerősítő visszajelzést kaptuk, hogy hozzászólásunk kiemelt értékkel bírt számukra, különösen, hogy a kelet-európai tagállamok sokkal kisebb intenzitással (gyakran egyáltalán nem) vesznek részt ezeken a nyilvános egyeztetéseken.

Webinárium sorozat

Nemzetközi előadók meghívásával folytatjuk webinárium sorozatunkat aktuális, európai relevanciával bíró témákban. 2023-tól az előadósorozatunk immár személyes eseményekre is fókuszál; az első ilyen rendezvényre az év májusában, Brüsszelben került sor.

Nemzetközi konzorciumok

Nemzetközi konzorciumok tagjaként rendszeresen részt veszünk a központi uniós intézményrendszer tanácsadói támogatását célzó projekteken, valamint központi uniós forrásokból finanszírozott felhívásokon.

E tevékenységeink eredményeként 2022-ben a Századvég Konjunktúrakutató megkötötte első nemzetközi szerződését, miközben további nemzetközi projektek elindítása előkészítés alatt van.

Nemzetközi webinárium

Legfrissebb kutatásaink, elemzéseink

Nem található cikk

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Hivatkozott általános jellegű szolgáltatásainkon túlmenően kérjen tőlünk konzultációs lehetőséget az alábbi kapcsolati felületen:

Kapcsolatfelvételi űrlap

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Frissítettük feltételeinket