Piac- és közvélemény-kutatás

„A hagyományos marketing- és piackutatási, közvélemény-kutatási szolgáltatások mellett innovatív technológiákkal támogatjuk partnereinket.” 
Kutatási szakértőink rendkívüli tapasztalattal és átfogó ismeretek birtokában végeznek többek között szakértői tanácsadást, social listeninget, versenytárselemzést, márkaérték-kutatást, ártesztelést, tesztvetítést, kreatív tesztelést.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A
Adatbázis-elemzés

A kutatási folyamat során már elvégzett kutatásokból – tehát korábban felvett, adott esetben megvásárolt adatbázisok felhasználása révén – vonunk le a megrendelő kutatási kérdései szempontjából releváns, új következtetéseket. A módszer egyrészt költséghatékony módon teszi lehetővé elméleti és empirikus modellek tesztelését, illetve egy potenciális adatfelvétel megalapozását. Másrészt a korábban más célra létrehozott adatbázisok eredményeit felhasználva új […]

I
In hall kutatások

Az in hall kutatások komplex megoldást jelentenek marketing koncepciók és termékek tesztelésére. A módszer lehetőséget nyújt különböző termékek megismerésére, tesztelésére és összehasonlítására, ezáltal megkönnyítheti a fogyasztók számára legmegfelelőbb kiválasztását. A módszer ötvözi a kvalitatív és kvantitatív módszerek előnyeit, hiszen elsődleges benyomások, érzések mellett számszerű adatokat is kinyerhetünk. Az in hall kutatás során az alanyok egy […]

K
Kreatív workshop

A kreatív műhely a fókuszcsoportok egy alternatív formája, mely során egy téma vagy problémakör interaktív megbeszélése zajlik. A kreatív workshop célja, hogy feltárja a kreatív fogyasztók válaszai által a consumer insight-okat a vizsgált termék vagy szolgáltatással kapcsolatban. A vásárlói insight-ok által felfedhetjük a fogyasztó legerősebb motivációját, rámutathatunk a fogyasztói igénystruktúrára, és egy adott fogyasztói perspektívát […]

K
Kvalitatív kutatások

A kvalitatív eljárás minőségi és hitelességet biztosító eljárás, mely során cél a kapcsolatok felfedezése, bonyolultabb és mélyebb összefüggések megismerése. Kvalitatív módszer alkalmazása során a kutató kis mintával dolgozik. A minőségi eljárás legfőbb előnye, hogy a vizsgált jelenség mélységei és oksági összefüggései megismerhetővé válnak, a kutató bensőséges kontextust teremt, valamint könnyen azonosul a kutatás relevanciájával. A […]

K
Kvantitatív kutatási módszerek

A kvantitatív kutatási módszer lényege a számszerűsítés (kvantifikálás). A módszer kiindulási alapja, hogy az emberi tulajdonságok egyes megnyilvánulásai pontos és mérhető adatokkal meghatározhatók. A kvantifikálás legfőbb előnye, hogy nagy alapsokaságok jellemzőinek leírására, a populációra való projektálásra alkalmas, részletes, strukturált és rugalmas. A leggyakrabban alkalmazott kvantitatív mérési módszer a kérdőíves felmérés, mely módszer alkalmazása során a […]

N
Nemzetközi fieldek lebonyolítása

A Századvég egyedülálló módon lehetővé teszi nemzetközi közvélemény-kutatások lebonyolítását. Az eddig leszélesebb körben végzett kutatásunk az Európa Projekt, mely során az Európai Unió 27 országában (országonként 1000 fő lekérdezésével) készítettünk kvantitatív kutatást, azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk az állampolgárok véleményét az unió jövőjét érintő kérdésekben. Kutatásaink kétségkívül az európai politikai és társadalmi közbeszédet leginkább meghatározó […]

P
Próbavásárlás/mystery shopping

A mystery shopping vagy próbavásárlás egy olyan megfigyeléses kutatási módszer, melynek segítségével megbízóink objektív képet alkothatnak a frontvonalban dolgozók szakmai felkészültségéről, attitűdjéről, lojalitásáról, valamint alkalmas arra, hogy rávilágítson, munkatársai mennyire tartják be a vállalat által meghatározott irányelveket, minőségi sztenderdeket. A módszer alkalmas a folyamatos ellenőrzésre, a kialakított folyamatok értékelésére, így megelőzhető a fogyasztók nem tervezett […]

Sz
Szemkamera kutatás

Az ún. eye-tracking-kutatás a fogyasztók viselkedésének vizsgálatában egyre gyakrabban megjelenő módszer, mely lehetővé teszi a figyelem fókuszának és a viselkedés típusainak mérését. A módszer lényege, hogy egy stabil szemkamerával a kutatásba bevontak szemmozgását követjük le és elemezzük. Az eszközzel lényegében megtudjuk, hogy épp hova, mit, milyen sorrendben, mennyi ideig néznek a résztvevők. A módszer ajánlott […]

T
Tartalomelemzés

A tartalomelemzés egy olyan kutatási módszer, amely a kommunikációs anyagok, például szövegek (pl. könyvek, újságcikkek stb.), vagy akár képek, hangfelvételek tartalmának elemzését célozza. Célja általánosságban a kommunikációs anyagok tartalmának leírása, értelmezése és akár kvalitatív vagy kvantitatív értékelése. A tartalomelemzés módszertana egy adott szöveg vagy más kommunikációs anyag tartalmának szisztematikus és objektív elemzését tartalmazza, amelynek során […]

A
Adatbázis-elemzés

A kutatási folyamat során már elvégzett kutatásokból – tehát korábban felvett, adott esetben megvásárolt adatbázisok felhasználása révén – vonunk le a megrendelő kutatási kérdései szempontjából releváns, új következtetéseket. A módszer egyrészt költséghatékony módon teszi lehetővé elméleti és empirikus modellek tesztelését, illetve egy potenciális adatfelvétel megalapozását. Másrészt a korábban más célra létrehozott adatbázisok eredményeit felhasználva új […]

I
In hall kutatások

Az in hall kutatások komplex megoldást jelentenek marketing koncepciók és termékek tesztelésére. A módszer lehetőséget nyújt különböző termékek megismerésére, tesztelésére és összehasonlítására, ezáltal megkönnyítheti a fogyasztók számára legmegfelelőbb kiválasztását. A módszer ötvözi a kvalitatív és kvantitatív módszerek előnyeit, hiszen elsődleges benyomások, érzések mellett számszerű adatokat is kinyerhetünk. Az in hall kutatás során az alanyok egy […]

K
Kreatív workshop

A kreatív műhely a fókuszcsoportok egy alternatív formája, mely során egy téma vagy problémakör interaktív megbeszélése zajlik. A kreatív workshop célja, hogy feltárja a kreatív fogyasztók válaszai által a consumer insight-okat a vizsgált termék vagy szolgáltatással kapcsolatban. A vásárlói insight-ok által felfedhetjük a fogyasztó legerősebb motivációját, rámutathatunk a fogyasztói igénystruktúrára, és egy adott fogyasztói perspektívát […]

K
Kvalitatív kutatások

A kvalitatív eljárás minőségi és hitelességet biztosító eljárás, mely során cél a kapcsolatok felfedezése, bonyolultabb és mélyebb összefüggések megismerése. Kvalitatív módszer alkalmazása során a kutató kis mintával dolgozik. A minőségi eljárás legfőbb előnye, hogy a vizsgált jelenség mélységei és oksági összefüggései megismerhetővé válnak, a kutató bensőséges kontextust teremt, valamint könnyen azonosul a kutatás relevanciájával. A […]

K
Kvantitatív kutatási módszerek

A kvantitatív kutatási módszer lényege a számszerűsítés (kvantifikálás). A módszer kiindulási alapja, hogy az emberi tulajdonságok egyes megnyilvánulásai pontos és mérhető adatokkal meghatározhatók. A kvantifikálás legfőbb előnye, hogy nagy alapsokaságok jellemzőinek leírására, a populációra való projektálásra alkalmas, részletes, strukturált és rugalmas. A leggyakrabban alkalmazott kvantitatív mérési módszer a kérdőíves felmérés, mely módszer alkalmazása során a […]

N
Nemzetközi fieldek lebonyolítása

A Századvég egyedülálló módon lehetővé teszi nemzetközi közvélemény-kutatások lebonyolítását. Az eddig leszélesebb körben végzett kutatásunk az Európa Projekt, mely során az Európai Unió 27 országában (országonként 1000 fő lekérdezésével) készítettünk kvantitatív kutatást, azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk az állampolgárok véleményét az unió jövőjét érintő kérdésekben. Kutatásaink kétségkívül az európai politikai és társadalmi közbeszédet leginkább meghatározó […]

P
Próbavásárlás/mystery shopping

A mystery shopping vagy próbavásárlás egy olyan megfigyeléses kutatási módszer, melynek segítségével megbízóink objektív képet alkothatnak a frontvonalban dolgozók szakmai felkészültségéről, attitűdjéről, lojalitásáról, valamint alkalmas arra, hogy rávilágítson, munkatársai mennyire tartják be a vállalat által meghatározott irányelveket, minőségi sztenderdeket. A módszer alkalmas a folyamatos ellenőrzésre, a kialakított folyamatok értékelésére, így megelőzhető a fogyasztók nem tervezett […]

Sz
Szemkamera kutatás

Az ún. eye-tracking-kutatás a fogyasztók viselkedésének vizsgálatában egyre gyakrabban megjelenő módszer, mely lehetővé teszi a figyelem fókuszának és a viselkedés típusainak mérését. A módszer lényege, hogy egy stabil szemkamerával a kutatásba bevontak szemmozgását követjük le és elemezzük. Az eszközzel lényegében megtudjuk, hogy épp hova, mit, milyen sorrendben, mennyi ideig néznek a résztvevők. A módszer ajánlott […]

T
Tartalomelemzés

A tartalomelemzés egy olyan kutatási módszer, amely a kommunikációs anyagok, például szövegek (pl. könyvek, újságcikkek stb.), vagy akár képek, hangfelvételek tartalmának elemzését célozza. Célja általánosságban a kommunikációs anyagok tartalmának leírása, értelmezése és akár kvalitatív vagy kvantitatív értékelése. A tartalomelemzés módszertana egy adott szöveg vagy más kommunikációs anyag tartalmának szisztematikus és objektív elemzését tartalmazza, amelynek során […]

Rólunk

A Piac- és Közvéleménykutatási Igazgatóság működésének legfőbb célja, hogy biztosítsa a Századvég Csoport kutatási és tanácsadási tevékenységéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi empirikus adatfelvételt.

A kutatások lebonyolításán túl koordináljuk a kutatási és elemzési folyamatokat, minőségbiztosítást végzünk, valamint kutatói szakértői tevékenységet látunk el. Tevékenységünk kiterjed a külső megbízásra történő marketing- és piackutatásokra, közvéleménykutatásokra, alkalmazott társadalomtudományi kutatásokra; valamint proaktív és szoros együttműködésben kiszolgáljuk a kutatóintézetek kutatási igényét és kutatói szakértői támogatást biztosít a Századvég többi divíziójának.

Az Igazgatóság kutatási témái rendkívül széles skálán mozognak, melyek közül kiemelendő néhány: ifjúság-, család és oktatásszociológia, társadalmi devianciák és életmódkutatások, fogyasztói magatartás vizsgálata, kultúrafogyasztás és generációkutatás, vallásosság és nemzeti identitás, ágencia és reziliencia. Az utóbbi években az előbb említett kutatási témák mellett az igazgatóság kutatásokon keresztül vizsgálta a koronavírus-járvány, valamint az orosz–ukrán háború okozta különféle társadalmi és gazdasági hatásokat.

üzletágvezető

Dr. Pillók Péter szociológus, a szociológiai tudományok doktora. Kutatásmódszertani témában készítette disszertációját, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézet Társadalomkutatási Tanszékének vezetője, egyetemi docens. A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány és Századvég Konjunktúrakutató Zrt. igazgatója, a Társadalomkutatás Üzletág vezetője.

2002 és 2014 között a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, a Mobilitás, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet ifjúságkutatója, majd főosztályvezetője. 2012. óta a Századvég munkatársa. Legfontosabb kutatási területei: kutatásmódszertan, közvélemény-kutatás, társadalmi rétegződés, mobilitás és ifjúságszociológia. Részt vett többek között a nagymintás ifjúságkutatás mind a hat hullámában 2000–2020. között, illetve dolgozott TÁMOP projektben ifjúságügyi pillérvezetőként.

A Századvég Riport szerkesztője, a Századvég folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, valamint 2021-től a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület kiadásában negyedévente megjelenésre kerülő Y.Z. folyóirat főszerkesztője.

Az Ifjúságkutatás területén végzett kiváló munkája elismeréséül 2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Miniszteri Dicséretben részesítette.

Együttműködő partnereink

Budapesti Corvinus Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Állatorvostudományi Egyetem

Középpontban a Piackutatás

Adatbázis-elemzés

A kutatási folyamat során már elvégzett kutatásokból – tehát korábban felvett, adott esetben megvásárolt adatbázisok felhasználása révén – vonunk le a megrendelő kutatási kérdései szempontjából releváns, új következtetéseket. A módszer egyrészt költséghatékony módon teszi lehetővé elméleti és empirikus modellek tesztelését, illetve egy potenciális adatfelvétel megalapozását. Másrészt a korábban más célra létrehozott adatbázisok eredményeit felhasználva új kutatási kérdésekre is választ kaphatunk. Az adatok struktúrájának újszerű megközelítése merőben új eredményeket implikálhat, vagyis a másodelemzés révén az adatfelvételi költségeket megspórolva juthatunk új, releváns eredményekhez. A nagymintás nemzetközi kutatások (pl. ESS, EVS, WVS, ISSP) segítségével lehetőségünk nyílik arra is, hogy az egyes kutatási kérdések makroszintű jellemzőit is megvizsgáljuk, illetve a lokális eredményeket más országok jellemzőivel összehasonlíthatjuk.

In hall kutatások

Az in hall kutatások komplex megoldást jelentenek marketing koncepciók és termékek tesztelésére. A módszer lehetőséget nyújt különböző termékek megismerésére, tesztelésére és összehasonlítására, ezáltal megkönnyítheti a fogyasztók számára legmegfelelőbb kiválasztását. A módszer ötvözi a kvalitatív és kvantitatív módszerek előnyeit, hiszen elsődleges benyomások, érzések mellett számszerű adatokat is kinyerhetünk.

Az in hall kutatás során az alanyok egy erre kialakított tesztszobában próbálhatják ki a megrendelő által kutatni kívánt termékeket, szolgáltatásokat. A módszer lehetővé teszi egész koncepciók és az egyes termékverziók összehasonlítását. Az anyagok bemutatását követően képzett kérdezőbiztosok bonyolítják le az értékelő kérdőívek kitöltését, amely által részletes képet nyerhetünk a tesztelők véleményéről. A kérdezőbiztosokkal lebonyolított kérdezés másik fontos előnye, hogy lehetővé teszi a spontán reakciók megismerését.

A módszert ajánljuk termékek és szolgáltatások tesztelésére, több termék közötti választásra, fogyasztóközpontú megoldások bevezetésére.

Kreatív workshop

A kreatív műhely a fókuszcsoportok egy alternatív formája, mely során egy téma vagy problémakör interaktív megbeszélése zajlik. A kreatív workshop célja, hogy feltárja a kreatív fogyasztók válaszai által a consumer insight-okat a vizsgált termék vagy szolgáltatással kapcsolatban. A vásárlói insight-ok által felfedhetjük a fogyasztó legerősebb motivációját, rámutathatunk a fogyasztói igénystruktúrára, és egy adott fogyasztói perspektívát mutathatunk ki. A kreatív workshop egy egész napos alkotói folyamat, ahol keressük az insight-okat, melyek közben a flow-élmény működik.

A workshopokra adott témák, területek szakértőit, érintettjeit, döntéshozóit, véleményvezéreit hívjuk meg (kb. 10-12 főt). A résztvevők kiválasztása során hangsúlyos tényező, hogy illeszkedjen a kreatív fogyasztói szerepbe.

A workshop alkalmával különböző kvalitatív módszerek felhasználására nyílik lehetőség, felhasználhatjuk a mondásokból és mítoszokból vett archetípusokat, valamint storytelling is alkalmazható. A résztvevő fogyasztókkal készíthetünk továbbá márka- vagy termék-életstílus profilt is, amely során célcsoportot ábrázoló személyekről képeket kell párosítani a vizsgált márkához, termékhez, szolgáltatáshoz.

A módszer alkalmazása kiemelten ajánlott stratégiai és üzleti modellek fejlesztésére, felmerülő problémák és kérdések megoldási tervezetének kialakítására, valamint kommunikációs üzenetek detektálására.

Kvalitatív kutatások

A kvalitatív eljárás minőségi és hitelességet biztosító eljárás, mely során cél a kapcsolatok felfedezése, bonyolultabb és mélyebb összefüggések megismerése. Kvalitatív módszer alkalmazása során a kutató kis mintával dolgozik. A minőségi eljárás legfőbb előnye, hogy a vizsgált jelenség mélységei és oksági összefüggései megismerhetővé válnak, a kutató bensőséges kontextust teremt, valamint könnyen azonosul a kutatás relevanciájával. A kvalitatív módszertan kivételes mélységű megértést tesz lehetővé, igen rugalmas és jól alkalmazkodik a terephez. Hátránya ugyanakkor, hogy időigényes és sokszor nagyon személyes, valamint kevésbé reprezentatív.

Kutatóintézetünk rendkívüli tapasztalattal rendelkezik az olyan klasszikus kvalitatív módszertanok alkalmazásában, mint a fókuszcsoportos interjúk, szakértői interjúk, páros interjúk.

Interjú:
Az interjú félig vagy teljes mértékben strukturált vezérfonal alapján moderált személyes, négyszemközti beszélgetés, melyet a vizsgált populációból kiválasztott személyekkel, szakértői interjúk esetén tipikusan vállalatvezetőkkel, vállalati döntéshozókkal, vagy specifikus, tudományos, adott szakmai terület szakértőivel veszünk fel. Az interjús módszer előnye, hogy a felületesebb kérdőívnél több információ nyerhető vele, a nehezen megközelíthető célcsoport könnyebben megszólaltatható, továbbá a beszélgetés rugalmasan alakítható. Az interjú során a vizsgált téma legfőbb jellemzőit árnyalt módon deríthetjük fel, amely lehetővé teszi komplex kutatási kérdések megválaszolását. Számos fajtája létezik az interjúnak, a megfelelő interjútípus kiválasztása minden esetben a megrendelővel közös egyeztetés alapján történik.

Fókuszcsoport:
A fókuszcsoport félig vagy teljes mértékben strukturált vezérfonal alapján moderált, csoportos (többnyire 6-8, ritkábban, külön igény esetén legfeljebb 10-12 fős) beszélgetés, amelyet leginkább 18 (külön igény esetén 16) éven felüliekkel veszünk fel. A csoport szereplőit tipikusan életkor, lakhely, nem, jövedelem, iskolai végzettség, és további egy-két, a kutatás szempontjából releváns szűrőszempont alapján válogatjuk, toborozzuk az egyes csoportokra. A módszer előnye, hogy a beszélgetés társas környezetben zajlik, ezáltal felszínre kerülnek a résztvevők olyan szubjektív véleményei, percepciói, melyeket egy kérdőíves adatfelvétel nem lenne képes regisztrálni. A kérdőív által csak felszínesen érintett témákat tehát alaposabban körüljárja, általa az adott témával kapcsolatos attitűdökről különböző narratívák vázolhatók fel, és lehetőséget ad a csoportos vélemények alakulásának, illetve csoport-dinamikának megfigyelésére is. A módszer segítségével a kérdőíves kutatás adatai mögött meghúzódó indokokra, motivációkra is válaszokat kaphatunk. A fókuszcsoportos interjúnak nagy az érvényessége, továbbá flexibilis és gyorsan hoz eredményt. A fókuszcsoportnak – hasonlóan az interjúhoz – több típusa létezik, ennek részletezése és a megfelelő típus kiválasztása a megrendelővel közös egyeztetés alapján történik.

Kvantitatív kutatási módszerek

A kvantitatív kutatási módszer lényege a számszerűsítés (kvantifikálás). A módszer kiindulási alapja, hogy az emberi tulajdonságok egyes megnyilvánulásai pontos és mérhető adatokkal meghatározhatók. A kvantifikálás legfőbb előnye, hogy nagy alapsokaságok jellemzőinek leírására, a populációra való projektálásra alkalmas, részletes, strukturált és rugalmas. A leggyakrabban alkalmazott kvantitatív mérési módszer a kérdőíves felmérés, mely módszer alkalmazása során a kérdőív számítógépen és telefonon, valamint táblagépen egyaránt kitölthető. A minta összeállításánál több alternatíva is lehetséges (panel, saját lista, online vagy akár offline kihelyezés).

A kvantitatív eljárások esetében a minta és alapsokaság előre meghatározott. A kvantitatív kutatások célja a reprezentativitás, érvényessége a mikro- és makrokutatásokban egyaránt megjelenik.

A kvantitatív kutatási módszert gyakran ötvözik a kvalitatív módszerrel, tekintve, hogy a mennyiségi mutatók kizárólag az előre meghatározott kérdések strukturált válaszait biztosítják, bonyolultabb összefüggések, ok-okozati tényezők feltárására nem adnak lehetőséget.

Kvantitatív módszerek:

Kutatóintézetünk számos kvantitatív módszert használ, ezek közül a leggyakrabban alkalmazott módszerek a következők:

  • Személyes megkeresésen alapuló kérdezés (PAPI, CAPI, TAPI, mCAPI) – Viszonylag sűrűn használt adatfelvételi módszer, köszönhetően annak, hogy a személyes megkérdezés lehetővé teszi a face to face kapcsolatteremtést a kérdezőbiztos és a válaszadó között, valamint hosszabb és összetettebb kérdőívek lekérdezésére, tesztanyagok bemutatására is lehetőséget biztosít. A személyes megkérdezés másik nagy előnye, hogy magasabb a válaszadási hajlandóság, mely kisebb „fedési hibát” generál. Az adatfelvétel időtartama és a kérdezés költsége magasabb, mint a számítógéppel támogatott telefonos kérdezés esetében.
  • Számítógéppel támogatott telefonos kérdezés (CATI) – A módszer előnye, hogy a személyes lekérdezésnél olcsóbb, rövidebb az adatfelvétel időtartama, reprezentatív, valamint a számítógépen való rögzítés lehetővé teszi a bonyolultabb feltételrendszert tartalmazó kérdőívek felvételét.
  • Internet alapú kérdőíves kérdezés (CAWI) – Egyre sűrűbben alkalmazott módszer, ugyanis a megkérdezés során a válaszadó számára a kérdőív interaktív weboldalként jelenik meg, így a válaszok akár azonnal elemezhetővé válnak. A módszer nagy előnye, hogy a válaszadók otthon, munkahelyükön, akár utazás vagy várakozás közben, beállítástól függően időben megszakítva, több turnusban is válaszolhatnak a feltett kérdésekre, mely a megrendelői oldalról hosszabb kérdőív lekérdezését teszi lehetővé. A kérdőívek otthoni számítógépen, telefonon vagy akár táblagépen is könnyedén kitölthetők. Szintén a módszer előnyének tudható be, hogy logikailag bonyolult, feltételrendszereket tartalmazó kérdőívek is könnyedén lekérdezhetők, az eredmények gyorsan feldolgozhatók, valamint az adatfelvétel során segédanyagok (hang, kép, videó) is felhasználhatók. Megrendelői oldalról nagy előnyt jelent, hogy a minta összeállításánál több alternatíva is lehetséges (panel, saját lista, online vagy akár offline kihelyezés). A technika kétségtelen előnyei közé sorolható még annak költséghatékonysága, tekintve, hogy alkalmazása során nem alkalmazunk kérdezőbiztosokat, nincs telefon-, illetve utazási költség. A módszer ugyanakkor nem alkalmas a teljes lakosság lekérdezésére, valamint a 69 év felettiek elérésére nem ajánlott.

Nemzetközi fieldek lebonyolítása

A Századvég egyedülálló módon lehetővé teszi nemzetközi közvélemény-kutatások lebonyolítását. Az eddig leszélesebb körben végzett kutatásunk az Európa Projekt, mely során az Európai Unió 27 országában (országonként 1000 fő lekérdezésével) készítettünk kvantitatív kutatást, azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk az állampolgárok véleményét az unió jövőjét érintő kérdésekben. Kutatásaink kétségkívül az európai politikai és társadalmi közbeszédet leginkább meghatározó témáira reflektál.

Nemzetközi kutatást évente egy vagy két alkalommal végzünk. A kutatásba bevonható Európa bármely országa.  

Próbavásárlás/mystery shopping

A mystery shopping vagy próbavásárlás egy olyan megfigyeléses kutatási módszer, melynek segítségével megbízóink objektív képet alkothatnak a frontvonalban dolgozók szakmai felkészültségéről, attitűdjéről, lojalitásáról, valamint alkalmas arra, hogy rávilágítson, munkatársai mennyire tartják be a vállalat által meghatározott irányelveket, minőségi sztenderdeket. A módszer alkalmas a folyamatos ellenőrzésre, a kialakított folyamatok értékelésére, így megelőzhető a fogyasztók nem tervezett attitűd változása. A próbavásárlás során visszajelzést kaphatunk továbbá a kapcsolattartásról az ügyféloldal szemszögéből.

A módszer alkalmazása javasolt az ügyfelekkel való kapcsolatok ellenőrzésére, az ügyfélkapcsolatok elemzésére, valamint a termékek és sztenderdek fejlesztésére.

Szemkamera kutatás

Az ún. eye-tracking-kutatás a fogyasztók viselkedésének vizsgálatában egyre gyakrabban megjelenő módszer, mely lehetővé teszi a figyelem fókuszának és a viselkedés típusainak mérését. A módszer lényege, hogy egy stabil szemkamerával a kutatásba bevontak szemmozgását követjük le és elemezzük. Az eszközzel lényegében megtudjuk, hogy épp hova, mit, milyen sorrendben, mennyi ideig néznek a résztvevők.

A módszer ajánlott kommunikációs üzenetek, koncepciók, képi vagy videós anyagok tesztelésére, weboldalelrendezések és -funkciók hatékonyságvizsgálatára, valamint felhasználói élményvizsgálatra.

Tartalomelemzés

A tartalomelemzés egy olyan kutatási módszer, amely a kommunikációs anyagok, például szövegek (pl. könyvek, újságcikkek stb.), vagy akár képek, hangfelvételek tartalmának elemzését célozza. Célja általánosságban a kommunikációs anyagok tartalmának leírása, értelmezése és akár kvalitatív vagy kvantitatív értékelése. A tartalomelemzés módszertana egy adott szöveg vagy más kommunikációs anyag tartalmának szisztematikus és objektív elemzését tartalmazza, amelynek során megvizsgáljuk a szöveg vagy más kommunikációs anyag szerkezetét, analizáljuk a használt nyelvi eszközöket, a kutatott témát, a kommunikáció célját és egyéb fontos, a megrendelő számára releváns jellemzőket.

A kvalitatív tartalomelemzés a szövegek tartalmának értelmezését és értékelését célozza, míg a kvantitatív tartalomelemzés a szövegek tartalmának statisztikai elemzését tartalmazza. 

Megbízóink fejlődését több kutatási módszer együttes alkalmazásával támogatjuk

Kompetenciák

Szolgáltatások

Szakértői tanácsadás

Napjainkban a megrendelői igény az eredmények részletes bemutatásáról áthelyeződött a stratégiaalkotáshoz nyújtott segítségre, a marketing tanácsadásra. Szakértőink megbízható és professzionális tanácsadást kínálnak a kutatási módszer megválasztásában, a kutatási téma részletes megismerésében és az adatok értelmezésében. Segítünk a kutatás előkészítésében, a célok és a tervek meghatározásában, egészen a kutatási következtetések levonásáig és az eredmények értelmezéséig.

Versenytárselemzés

Versenytárselemzés során nem csak bemutatjuk a vállalat gazdasági, társadalmi, technológiai, politikai, jogi és környezeti közegét, de felmérjük a versenytársak vállalathoz viszonyított helyzetét is. Versenytárselemzést teljeskörű online áttekintéssel és akár teljes webshoptartalmak elemzésével kivitelezünk, melyet igény szerint akár felhasználói-fogyasztói oldalak elemzésével is kiegészítünk. A kutatás bővülhet szakértői interjúkkal, valamint vállalati és lakossági adatfelvétellel.

Árteszt

Az ártesztelés a termék vagy szolgáltatás ideális árának meghatározásában nyújt segítséget. A tesztelés betekintést nyújt abba, hogy mit kell fizetnie a fogyasztóknak, és megmutatja, hogyan reagálnak a tényleges ügyfelek a különböző árakra. A kereslet rugalmasságának mérésében, árérzékenység felismerésében és árazási stratégia kialakításában nyújt segítséget.

Márkaérték-kutatás (Brand EQ)

A márkaérték többtényezős fogalom, mely magában foglalja a márka ismertségét, észlelt minőségét, az azzal kapcsolatos asszociációkat, attitűdöket, valamint a márka iránt tanúsított hűséget. Márkaérték-kutatásunk lehetőséget teremt arra, hogy felmérjük a vállalat márkájának vagy márkáinak piaci értékét, kitérjünk a márka iránti attitűdökre, továbbá segítséget jelenthet a vállalati stratégia és vízió alakításában.

Tesztvetítések

A tesztvetítéssel filmalkotások tesztközönség általi megtekintését biztosítjuk, mely során visszajelzést adunk egyrészt a filmalkotás általános tetszéséről, a film üteméről, zenéjéről, egyes jelenetek érthetőségéről, másrészt pedig segítséget nyújtunk a film marketingjéhez, kommunikációs anyagok elkészítéséhez. A tesztvetítés lehetővé teszi, hogy korcsoportos elemzést végezzünk és támpontot adjunk a film várható célközönségének definiálásához.

Kreatívok tesztelése mix method alkalmazásával

A mixed method célja a teljes feltárás, magyarázatalkotás, és a validitás erősítése. Egy olyan kombináció, mely során a kvalitatív és kvantitatív kutatási eredmények kiegészítik egymást, így egy egymásra épülő stratégia születik. A kreatív anyagok tesztelése a reklámozott márka iránti érdeklődés felkeltésére, reklámhatás elérésére szolgál, azaz az üzenetek tényleges célba jutását és közönség általi befogadását vizsgálja. […]

Honlapteszt szemkamera alkalmazásával

Kutatóintézetünk stabil szemkamerás kutatási módszer alkalmazásával honlaptesztelési tevékenységet végez. A stabil szemkamera alkalmazása lehetővé teszi a képi vagy videós anyagok működésének tesztelését, a weboldal hatékonyságának és funkcionalitásának felmérését, valamint a felhasználói élményvizsgálatot.

Social listening (SL)

A social listeninget abból a célból alkalmazzuk, hogy különböző termékekről vagy szolgáltatásokról, vállalatról vagy márkáról információt gyűjtsünk az interneten. Az összegyűlt információ számos területen felhasználható: kialakítható marketingstratégia, elemezhetők az ügyfélkapcsolatok, piaci szegmentálás hajtható végre, megelőzhetők és kezelhetők a válsághelyzetek, valamint javítható a kampányhatékonyság. A módszer magában foglalja mind a kvantitatív, mind pedig a kvalitatív elemeket, […]

Együttműködések, amelyekre büszkék vagyunk

Fontosabb referenciamunkáink

Projekt neve

Átalakuló felsőoktatás – a modellváló intézmények működése, jövőbeni lehetőségei.

Megrendelő

Kormányzati szereplő

Év

2022

Fő témakörök

Nemzetközi benchmark; hazai egyetemek stratégiai dokumentumainak elemzése;  Interjúelemzés egyetemi vezetőkkel; Kérdőíves adatfelvétel a hallgatók körében.

Módszertan

Nemzetközi benchmark a nemzetközi és európai top egyetemekről; desk research kutatás a hazai modellváltó egyetemek stratégiai dokumentumairól; kérdőíves adatfelvétel ezen egyetemek hallgatói körében; félig strukturált interjúk az egyetemi vezetőkkel.

Projekt neve

A műszaki háttérrel rendelkező győri Széchenyi Egyetem egészségipari/egészségtechnológiai Kompetencia Központjának megvalósíthatósági tanulmánya, költségvetési hatáselemzése.

Megrendelő

Kormányzati szereplő

Év

2022

Fő témakörök

Háttér, elvárások; SWOT analízis; Nemzetközi összehasonlítás, piackutatás; célcsoportok beazonosítása, elemzése; kompetencia, infrastruktúra, szolgáltatási lehetőségek beazonosítása az egyetemnél; igényfelmérés a célcsoport tagjainál; Javaslat a működtetésre (szervezeti, menedzsment és egyéb téren egyaránt)

Módszertan

Desk research – áttekintés a hazai és nemzetközi iránymutatásokról Összefoglaló a best practice modellekről, milyen módosítás/egyetemre szabás után válhat alkalmazhatóvá. Félig strukturált interjúk a legfontosabb szereplőkkel.    Az összefoglaló elemzésben a fentieken túl javaslat a megrendelőnek, hogy milyen területeken és milyen módszertannal van lehetőség az ideális megvalósításra, a fenntartható működésre.

Partnereink visszajelzései

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Dui ullamcorper in lectus eget id consequat blandit. Netus a eget id non pretium nisl lobortis justo nunc. Congue nam justo dictum turpis nunc pulvinar ultrices malesuada ut. Quam eu proin arcu tortor adipiscing senectus.
Vezetéknév Keresztnév
Titulus
Cég/Szervezet

Legfrissebb kutatásaink, elemzéseink

2023. november 23-án került megrendezésre a Piackutatók Magyarországi Szövetségének (továbbiakban PMSZ) szakmai konferenciája, amely kiemelt hangsúlyt helyezett a mesterséges intelligenciának a piackutatás világára gyakorolt hatására. Az eseményen dr. Pillók Péter, a Századvég Társadalomkutatás Üzletágának igazgatója és a PMSZ tagszervezeti képviselője a Századvég európai kutatásának (Európa Projekt-kutatás) módszertani eredményeit mutatta be. Az előadás középpontjában a nem válaszolás jelensége állt, kiemelten a vezetékes és mobil hívások esetében.
A fenntartható ellátási láncok kialakítása nemcsak a környezet védelmét szolgálja, hanem a hatékonyabb erőforráskezelés és költségcsökkentés révén hozzájárul a vállalatok versenyképességének javításához is. Mindezek ellenére a magyarországi tejszektor helyzetét vizsgáló kutatásunk eredményei azt mutatják, hogy az ellátási láncban tapasztalható, a tejtermelők, a feldolgozók és a kereskedők közötti egyenlőtlenségek, valamint a munkaerőhiány és az energiaválság jelentős problémákat okoz az ágazatban működő vállalkozások számára. Ez pedig megnehezíti a – növekedéshez és a hatékonyabb termelési, illetve feldolgozási eljárásokhoz szükséges – fejlesztések megvalósítását. Kedvező eredmény ugyanakkor, hogy a vizsgált vállalkozások közel kétharmada tervezi, hogy fejlesztéseket hajt majd végre a következő 2–3 évben, ami hozzájárulhat a vállalkozások hatékonyabb és fentarthatóbb működéséhez.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Hivatkozott általános jellegű szolgáltatásainkon túlmenően kérjen tőlünk konzultációs lehetőséget az alábbi kapcsolati felületen:

Kapcsolatfelvételi űrlap

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Frissítettük feltételeinket