2023 novemberében az ipari termelés mind havi, mind éves szinten tovább esett. A KSH által publikált első becslés alapján éves szinten a nyers adatok 5,8, míg a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok 5,6 százalékos visszaesést mutatnak az ipari termelés volumenében. Az előző hónaphoz viszonyítva 2,3 százalékkal csökkent az ipari termelés, mely az ágazat teljesítményének negatív irányát mutatja. Az ipari termelés volumenének megfordulását nagy elemzői várakozás övezi, de a javuló adatok egyelőre elmaradnak.

 

Az ipari termelés volumenét főként a feldolgozóipari termelés határozza meg. A KSH előzetes adatai szerint a feldolgozóiparban csak két alcsoport (kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás és a vegyi anyag, termék gyártása) termelése nőtt, a többi esetben a termelés volumene visszaesett. A korábbi adatok alapján ez a két feldolgozóipari alágazat csak kisebb mértékben járul hozzá a feldolgozóipar termeléséhez, így ez a két alágazat érdemben kevésbé tudja befolyásolni a feldolgozóipari és az ipari termelést.

Ezzel szemben ebben a hónapban azok az alágazatok (járműgyártás, élelmiszeripar, villamosberendezés gyártása), amelyek meghatározzák a feldolgozóipari termelést, visszaestek. Míg éves szinten az élelmiszergyártás teljesítménye 2023-ban eddig folyamatosan csökkent, addig a másik két meghatározó alágazat teljesítménye eddig növekedett.

Összegezve 2023. január-október időszakig az ipari termelés volumene úgy csökkent, hogy a három meghatározó feldolgozóipari alágazatból kettő (jármúgyártás és a villamosberendezés gyártása) teljesítménye nőtt, miközben a többi alágazaté csökkent.

A 2023. novemberi előzetes ipari adatok szerint a feldolgozóipari húzóágazatok teljesítménye is gyengült, amely már jelzésértékűnek tekinthető. Ez akár további gyengülést vagy stagnálást is előidézhet a következő időszakban.

Az ipari termelés csökkenésében jelentős szerepet játszanak a kedvezőtlen nemzetközi makrogazdasági folyamatok. Ezt tükrözi az új rendelésállomány alakulása is. Az elmúlt havi részletes adatok alapján 2023 nyara óta a belföldi és az export új rendelésállomány volumene is folyamatosan csökken. Ez befolyással volt a meglévő rendelésállomány alakulására is, aminek köszönhetően 2023. októberében először csökkent az összes rendelésállomány éves szinten. Ezt megelőzően utoljára 2021. januárjában volt visszaesés ezen a téren.

A tendencia érzékelhető: a trendszerűen csökkenő megrendelések révén az ipari termelés is fokozatosan beszűkül. Az alábbi grafikon fix bázison ábrázolja az ipari termelés alakulását. A fix bázis alapján az ipari termelés volumene 2023. év folyamán eddig stagnáló tendenciát mutatott, majd pedig erőteljesebb csökkenésnek indult. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy az előző évben kimagasló volt az ipari termelés volumene, úgy a kedvezőtlen makrogazdasági környezetben a 2023-as ipari termelés volumene más megvilágításba kerülhet, mivel az még mindig meghaladja az utolsó válságmentes (2019-es) év teljesítményét. Ettől függetlenül a gazdasági növekedés helyreállásához a csökkenő ipari termelés megállítására, illetve a volumen javítására is szükség van.