„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent” – konferencia a magyar vidék előtt álló lehetőségekről

A konferenciát Kenyeres Kinga, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy csak úgy lehet Magyarországot valóban fölemelni, ha figyelembe vesszük annak sokszínűségét, és az ezerféle helyi adottságot beleépítjük a döntéseinkbe. A Századvég ehhez a munkához egy nagymintás, járási szinten is reprezentatív kutatással járul hozzá, mely 2023-ban immár második alkalommal készült el, fókuszában […]

A jövő munkaerőpiacát a transzverzális kompetenciák határozzák meg

A bevezetőben említett tényezők alapvetően változtatják meg a munkavállalói kompetenciákkal szemben támasztott munkáltatói elvárásokat, utóbbiak középpontjába egyre inkább a folyamatosan változó világhoz történő rugalmas alkalmazkodást támogató készségek helyezve. A korábban elvárt munkavállalói kompetenciák (pl. szakmai tudás, kommunikációs készségek, nyelvi kompetenciák, koordináció és irányítás, tárgyalási képesség, döntéshozatali képesség stb.) hátrébb sorolódnak, átértékelődnek vagy új tartalmat kapnak […]

Hogyan erősítheti a távközlési piac a vidék megtartó erejét?

A digitális technológiák (ideértve a szélessávú vezetékes és mobil szolgáltatásokat is) minél szélesebb körben történő igénybevétele minden mértékadó elemzés szerint kimagaslóan javítja az állampolgárok életminőségét, a vállalkozások és így a teljes nemzetgazdaság versenyképességét, valamint a közintézmények működésének hatékonyságát. Mindennek ellenére az uniós országok digitális felkészültségét bemutató Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. évi jelentése […]

A hazai digitalizációban az áttörés továbbra is várat magára, de Magyarország még így is tartani tudja az EU Digitális Iránytű célkitűzéseinek többségét

Az Európai Bizottság július végén hozta nyilvánosságra szokásos éves jelentését az egyes uniós tagországok digitális felkészültségéről. A jelentés szerint hazánk egy helyet javított (a tavalyi 23-ról idén a 22. helyezésre), ugyanakkor a legtöbb területen nem sikerült áttörést elérni, mivel a hazai fejlődési ütem nem múlta felül érdemben a többi uniós tagországét sem az állampolgárok, sem […]

Mely iparágak lehetnek a jövő sikerágazatai

A digitális gazdaságon belül egyre nagyobb arányt képvisel az egyes ágazatok belső digitalizáltsága: a digitalizáció már nem értelmezhető a szűken vett infokommunikációs (IKT) ágazat keretei között. A digitális transzformáció hatására minden ágazatban évről évre számottevően bővül azoknak a tevékenységeknek az aránya, amelyek magas szintű informatikai/technológiai és más ágazati tudást, azaz interdiszciplináris felkészültséget követelnek meg. A […]

Az innovatív technológiák jelentős versenyképességi előnyt jelentenek a vállalkozások számára

A digitalizáció, és annak részeként a robotizációval, automatizációval összefüggő technológiák megjelenése és elterjedése alapjaiban változtatta/változtatja meg a vállalkozások fő- és támogató tevékenységeit, s ezzel az egyes iparágak, illetve a teljes nemzetgazdaság működését. A nemzetközi és hazai elemzések, valamint saját kutatásaink szerint is ezeknek a technológiáknak az alkalmazása a vállalkozások szintjén hatékonyság- és termelékenységnövekedést, makrogazdasági szinten […]

A digitális ökoszisztéma fejlesztésére fordítható európai uniós források a 2021-2027-es tervezési időszakban

I. Vezetői összefoglaló Vizsgálatunk arra fókuszált, hogy 2021-2027 között az Európai Unió költségvetéséből a tagországok fejlesztésére szánt forrásokból közvetve és közvetett módon hazánkban mekkora összeg áll rendelkezésre a digitalizációval összefüggő fejlesztésekre. A 2021-2027-es időszakra vonatkozó pénzügyi keretekről végül 2020 decemberében létrejött megállapodás 1 824,3 milliárd euró összegű átfogó csomagról szól, amely egyben kezeli a kohéziós alapok finanszírozására […]

Regisztráció

Registration

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Regisztráció

Frissítettük feltételeinket