Makromonitor – 2024. február

 

Februári ülésén a jegybank Monetáris Tanácsa az előző hónaphoz hasonlóan tovább csökkentette az irányadó és az alapkamatot is. Ennek köszönhetően jelenleg az alapkamat (és az irányadó kamat is) hazánkban, 100 bázispontos csökkentés után, 9,00 százalékon áll.

A kiskereskedelmi üzletek forgalma decemberben éves bázison a nyers adatok alapján 1,0 százalékkal, míg a naptárhatással tisztított adatok alapján 0,2 százalékkal csökkent. Ezen belül az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyeskereskedelem 1,3 százalékkal, míg a nem élelmiszertermék jellegű kereskedelem 3,0 százalékkal csökkent. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmi volumene 3,8 százalékkal nőtt éves szinten. 2023-ban a teljes évet vizsgálva a kiskereskedelmi forgalom volumene 7,9 százalékkal lett kisebb. A következő hónapok folyamán a reálbérek növekedésével, illetve az üzemanyag magas volumenbázisának kiépülésével éves alapon is újraindulhat a fogyasztás bővülése.

Az adott havi, a magyar gazdaság aktuális állapotáról visszajelzést nyújtó SZIGMA CI indikátor 2024. január hónapig mért értéke kismértékben javult az előző hónapi értékhez képest, azonban a magyar gazdaság még mindig a historikus trendérték alatt működött.

A másik mutató, a SZIGMA LEAD – amely egy rövid távú, a magyar gazdaság jövőjére vonatkozó előrejelző indikátor – mostani előrejelzése szerint jelenleg inkább lassuló, oldalazó, stagnáló pályává változott. Az elmúlt hónapokban ugyanis inkább meredeken csökkenő pályát jelzett, és ez a meredek ív csökkent oldalazóra.

2024 januárjában a fogyasztói árak átlagosan, éves bázison 3,8 százalékkal nőttek.

Decemberben 655 600 forint volt a bruttó átlagkereset

Decemberben 655 600 forint volt a bruttó nemzetgazdasági átlagkereset, ez 16,4 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A versenyszférában mérték a legmagasabb bruttó átlagos bért, 669 700 forintot. A hónap bérdinamikáját erősen befolyásolta a minimálbér (15 százalékos) és a garantált bérminimum (10 százalékos) decemberben életbe lépő emelkedése. A bruttó mediánkereset 496 100 forint volt, ami 16,0 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi érték. A növekedés azt mutatja, hogy a vállalatok egy része nemcsak a minimálbéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalók bérét emelte meg, hanem a bértorlódás elkerülése érdekében a többi foglalkoztatottat is jelentős bérkorrekcióban részesítette. A kedvezményeket figyelembe véve a nettó átlagkeresetek 451 300 forintot érték el, ami 16,3 százalékkal magasabb érték, mint 2022 decemberében. A reálkeresetek 10,3 százalékkal nőttek a fogyasztói árak 5,5 százalékos emelkedése mellett.

2023. év egészét nézve a bruttó átlagkereset 571 200 forint volt, míg a nettó átlagkereset 379 800 forinton alakult, így mindkét mutató 14,2 százalékkal magasabb a 2022. évi adathoz képest. A reálkeresetek 2,9 százalékkal csökkentek a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 17,6 százalékos növekedése mellett.

2024-ben várakozásaink szerint – az elmúlt hónapokban megkezdődött – reálbér-emelkedés folytatódik. A nominális béremelkedés valamivel alacsonyabb lehet, hiszen az idei évben már az árváltozás stabilizálódni látszik, ez pedig valamennyivel csökkenti a munkavállalók alkuerejét. Ugyanakkor az év eleji bértárgyalásokkor fontos szempont lehet a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt változó vállalati és ágazati bérstruktúra is.

• A Szigma-indikátorrendszerről

A SZIGMA (Századvég Index a Gazdasági Momentum Alakulásáról) a Századvég által a hazai gazdaságra fejlesztett egyidejű és előidejű indikátorrendszer.

A gazdaságpolitikai döntéshozók, illetve az elemzők számára rendkívül fontos, hogy a gazdaság mindenkori állapotáról pontos képet kapjanak, ám a statisztikai adatok sok esetben csak jelentős késéssel állnak rendelkezésre. A SZIGMA-indikátorok ezzel szemben a tárgyhót követő 30 napon belül információt szolgáltatnak a konjunktúra- és az üzleti ciklus alakulásáról, havi rendszerességgel.

Az indikátorrendszer két mutatóból áll, a SZIGMA CI-ből, ami a gazdaság jelenlegi állapotát, azaz az egyidejű változókból kinyert információkat sűríti össze, és a SZIGMA LEAD-ből, amely a várható gazdasági pályáról ad előzetes információt. A pozitív CI-index azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés magasabb, mint a korábbi trendértéke, negatív értéke pedig azt, hogy a növekedés a historikus trendnél alacsonyabb. A SZIGMA LEAD-indikátor egy rövidtávú, 9 hónapos időszakra ad előrejelzést. Ha a SZIGMA LEAD-indikátor pozitív, abban az esetben a növekedés 9 hónap múlva (azaz háromnegyed évvel később) várhatóan magasabb lesz a trendértéknél, ha ezzel szemben negatív, a növekedés szintje a közeljövőben trend alatti lesz.