Médiatudományi Intézet

Rólunk

A Médiatudományi Intézet fő célja és feladata, hogy rendszeresen vizsgálja, kutassa az átalakuló médiarendszert, figyelemmel kísérje állandóan változó folyamatait, továbbá ennek fényében tudományos tevékenységével – egyebek mellett kutatási anyagok, elemzések, javaslatok készítésével – szakmai segítséget nyújtson a döntéshozók és más érintettek számára az újmédia által felvetett kihívások kezelését célzó jogalkotási, valamint egyéb vonatkozó intézkedéseikhez.

dr erdos gergely
Dr. Erdős Gergely

igazgató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte jogász diplomáját „cum laude” minősítéssel. 2017 óta dolgozik a Századvég kötelékében; politikai elemző, majd kommunikációs elemzési igazgatóhelyettes. 2023-tól vezeti a Médiatudományi Intézetet. Kutatóintézeti munkájának legfőbb célkitűzése egy olyan szellemi műhely megszervezése, amely – a „hagyományos” média mellett – az online, ún. „újmédia” működésével és szabályozásával összefüggő jogi kihívásokra is kiemelt figyelmet fordít.

Kutatásaink az alábbi területekre fókuszálnak

A véleménynyilvánítás szabadsága a 21. században

Az információs társadalom korában élünk. Az információ jelentőségét nemcsak a gazdasági életben betöltött, pénzzel kifejezhető értéke mutatja, hanem a demokratikus társadalmak, országok működésében betöltött szerepe is. Ennek fényében alapvető fontosságú, hogy egyrészt a mindennapi életünk döntéseihez nélkülözhetetlen közérdekű információk eljuthassanak az emberekhez, másrészt ők, mint az állam polgárai, a nyilvános „véleményáramlási rendszerben” való részvétel útján maguk is befolyásolni, alakítani tudják a közéletet. Erre tekintettel a modern társadalmak egyik legalapvetőbb szervező elve – már évszázadok óta – a véleménynyilvánítás szabadsága, valamint az abból eredő sajtószabadság, amelynek érvényesülését az államok magas szintű jogi szabályozással igyekeznek biztosítani.

„Újmédia”

Az említett alapjogokat időről időre kihívások érik. Egyrészt az eszmék és „ideológiák” folyamatos körforgása a történelemben gyakran más és más megvilágításba, értelmezési keretbe próbálja helyezni az alapvető jogokat, másfelől a szólásszabadság gyakorlati érvényesülése tekintetében a technikai fejlődés – amely az információtovábbítás, -terjesztés területén különösen szembetűnő – ugyancsak rendszeresen felvet problémákat. Napjainkban már a jellemzően globális, online, interaktív nyilvános kommunikációs szféra – mondhatjuk úgy is, hogy az „újmédia” – rendelkezik a legmeghatározóbb befolyásoló hatással az emberekre, azonban az erre érdemben reagálni tudó jogalkotás – ahogyan az megszokott – jelentős késében van a műszaki fejlődéshez, illetve az általa lehetővé tett új szolgáltatások társadalmi elterjedtségéhez képest. Mivel e téren az európai és hazai jogi szabályozás éppen ezekben az években próbálja utolérni a valóságot, így napjainkban különösen mozgalmassá vált a médiaszabályozás (szak)területe.

Legfrissebb tanulmányaink

No data was found

Szakmai megjelenéseink

No data was found

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

az ordog van odakint

Megjelent Mező Gábor új könyve!

Vásárolja meg most webshopunkban 20% kedvezménnyel!

Frissítettük feltételeinket