Az NGO-k szerepe a jogállamisági mechanizmusban

A jogállamisági mechanizmus keretében az Európai Unió (EU) fő szervei, a Bizottság (EB), a Parlament (EP) és a Tanács (ET), továbbá a tagállamok parlamentjei, a civil társadalom és egyéb érdekelt felek éves párbeszédet folytatnak a jogállamiság helyzetéről. A mechanizmus egyik hivatalos célja az intézményközi együttműködés erősítése, valamint az uniós intézmények arra történő ösztönzése, hogy saját […]

A külföldről finanszírozott NGO-k nem vizsgálódnak a baloldal korrupciógyanús ügyeiben

Egy hónapja rendítette meg a magyar nyilvánosságot, hogy Budapest baloldali vezetése a műemléki védelem alatt álló Városháza épületének értékesítését tervezhette. A fővárosi vezetés a kezdetektől fogva tagadta az eladást övező híreket. Karácsony Gergely főpolgármester egyértelműen kijelentette, hogy „az ingatlan értékesítéséről semmilyen döntés nem született”. Ám a később nyilvánosságra került, már konkrétumokat tartalmazó dokumentumok és hangfelvételek […]

Mely iparágak lehetnek a jövő sikerágazatai

A digitális gazdaságon belül egyre nagyobb arányt képvisel az egyes ágazatok belső digitalizáltsága: a digitalizáció már nem értelmezhető a szűken vett infokommunikációs (IKT) ágazat keretei között. A digitális transzformáció hatására minden ágazatban évről évre számottevően bővül azoknak a tevékenységeknek az aránya, amelyek magas szintű informatikai/technológiai és más ágazati tudást, azaz interdiszciplináris felkészültséget követelnek meg. A […]

Az Európai Bizottság megsérti a tagállami szuverenitást a tervezett választási szabályozással

2019. október 10-én állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament, melyben rögzítette, hogy a választásokba való külföldi beavatkozás sérti az emberek azon jogát, hogy közvetlenül vagy szabadon választott képviselőiken keresztül szóljanak bele országuk kormányzásába. Ennek ellenére az Európai Bizottság a 2022-es magyar választásokhoz közeledve visszatérően ezzel ellentétes magatartást tanúsít. 2021. szeptember 29-én Magyarországra látogatott a LIBE-bizottság […]

DESI 2021: Magyarország digitalizációjának felgyorsítása további feladatokat ró minden érintettre

Idén a hagyományokhoz képest jóval később, november 12-én látott napvilágot az Európai Bizottság szokásos éves jelentése az uniós országok digitális felkészültségéről. A DESI 2021-es jelentésben szereplő adatok alapján Magyarország összesítésben két helyet (21.-ről a 23.-ra) rontott a 2020-as eredményekhez képest. Az idei elemzésben szereplő 4 dimenzióból háromban (internet-hozzáférés, humántőke, digitális közszolgáltatások) romlott a magyar helyezés, […]

A nemzetközi baloldal a valóságot is a maga képére formálná

Az Európai Bizottság (EB) finanszírozásában, 2020-ban kezdte meg tevékenységét a független intézményként működő Európai Digitális Média Megfigyelőközpont (EDMO – European Digital Media Observatory), a firenzei European University Institute irányítása alatt, azzal a hivatalos céllal, hogy koordinálja a tagállamokban felállított tényellenőrző központok és szerkesztőségek munkáját, az álhírekkel, illetve a dezinformáció terjedésével foglalkozó diszciplináris kutatásokat, valamint a […]

Az innovatív technológiák széles körű használata segítheti a vidéki Magyarország felzárkózását

A digitális felkészültség mérésére széles körben használt Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. évi jelentése alapján Magyarország számára még bőven nyílik tér a fejlődésre, ugyanis az uniós tagországok között a 21. helyet foglalja el. Összességében a korszerű digitális infrastruktúra, illetve egyes internethasználati szokások esetében az uniós átlagnál jobb, míg a digitális kompetenciák, a magasabb […]

A Soros-hálózat a klímavédelem álcája alatt terjeszti a nyílt társadalom eszméit

I. Globális klímasztrájk és a radikális baloldali aktivizmus Az elmúlt években több alkalommal is megrendezésre került a „Globális klímasztrájk”, amely az ökológiai és klímaválság veszélyeire kívánta felhívni a figyelmet. A 2021. szeptember 24-én – a járvány következtében történő 2 év kihagyás után – megtartott nemzetközi demonstráció a világ 92 országának több mint 1500 helyszíne (köztük […]

A LIBE-bizottság látogatása nyílt beavatkozás a magyar belpolitikába

Az Európai Parlament korábban a tagállami választások befolyásolása ellen foglalt állást  2021. szeptember 29-én hazánkba látogatott az Európai Parlament LIBE bizottságának hét tagja, három napot itt töltve, azzal a (hivatalos) céllal, hogy „tájékozódjanak a helyi viszonyokról”, valamint képet kapjanak róla, változott-e a valamit a magyar jogállamiság helyzete a 2018-ban velünk szemben megindított 7-es cikkely szerinti […]

A LIBE-bizottság és az NGO-k közötti kapcsolat

Az Európai Parlament (EP) Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi (LIBE) Bizottsága a plenáris szerv egyik állandó bizottságaként működik, a polgári szabadságjogokért – ide értve az Európai Unió Alapjogi Chartájában deklarált kisebbségi jogokat is –, az igazságügyért és belügyekért felel. Nem túlzás talán azt állítani, hogy ez a bizottság terjeszkedik túl leggyakrabban a hatáskörén, amikor visszatérő […]

Az innovatív technológiák jelentős versenyképességi előnyt jelentenek a vállalkozások számára

A digitalizáció, és annak részeként a robotizációval, automatizációval összefüggő technológiák megjelenése és elterjedése alapjaiban változtatta/változtatja meg a vállalkozások fő- és támogató tevékenységeit, s ezzel az egyes iparágak, illetve a teljes nemzetgazdaság működését. A nemzetközi és hazai elemzések, valamint saját kutatásaink szerint is ezeknek a technológiáknak az alkalmazása a vállalkozások szintjén hatékonyság- és termelékenységnövekedést, makrogazdasági szinten […]

A COVID-19 járvány sem hozott érdemi áttörést a legkisebb cégek digitalizáltságában

Az Európai Unió tagországainak digitális fejlettségét mérő Digitális Gazdaság és Társadalom Index (DESI) 2020. évi jelentése alapján Magyarországon a digitális ökoszisztéma leggyengébb eleme a hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) digitális felkészültsége. Ez a mutatószám azonban a statisztikai számbavétel módszertana miatt nem terjed ki a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató egyéni és társas mikrovállalkozásokra. A Századvég […]

A digitális ökoszisztéma fejlesztésére fordítható európai uniós források a 2021-2027-es tervezési időszakban

I. Vezetői összefoglaló Vizsgálatunk arra fókuszált, hogy 2021-2027 között az Európai Unió költségvetéséből a tagországok fejlesztésére szánt forrásokból közvetve és közvetett módon hazánkban mekkora összeg áll rendelkezésre a digitalizációval összefüggő fejlesztésekre. A 2021-2027-es időszakra vonatkozó pénzügyi keretekről végül 2020 decemberében létrejött megállapodás 1 824,3 milliárd euró összegű átfogó csomagról szól, amely egyben kezeli a kohéziós alapok finanszírozására […]

Soros és európai szövetségesei Brüsszel segítségével gyakorolnának nyomást Magyarországra

A fejlemények jelentőségét és politikai súlyát mutatja, hogy az amerikai tőzsdespekuláns, Soros György a Project Syndicate portálon több írást is közzétett a témában. A megállapodás megszületése előtt a milliárdos a „jogállamiságot sorozatosan sértő” két kormányfő „kétségbeesett szerencsejátékának” titulálta a vétót, majd kifejtette, hogy – nézete szerint – a magyar miniszterelnök egy „bonyolult kleptokratikus rendszert épített […]

Regisztráció

Registration

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Regisztráció

Frissítettük feltételeinket