A bázeli székhelyű BIS (Bank for International Settlements – Nemzetközi Fizetések Bankja) negyedévente publikál adatokat az egyes országok magánszektornak nyújtott hitelállományáról. Ennek a mértéknek a GDP-ben számított arányát nevezzük hitelpenetrációnak.

A hitel/GDP-mutató azért fontos, mert egy esetleges túlzott hitelezés mérhetővé, nemzetközi szinten összehasonlíthatóvá és akár előre jelezhetővé is válik azáltal, hogy a BIS a hitel/GDP-trendet és a hitelrést (a hitel/GDP és a hitel/GDP-trend közötti különbséget) is közli.

Ha a hitelrés pozitív, azaz a hitel/GDP-arány a hitel/GDP-trend felett található, akkor túlzott hitelezésről beszélhetünk. Ha pedig a mutató a negatív tartományban van, akkor normál hitelezést állapíthatunk meg. Nyilván a túlzottan alacsony érték sem kedvező, mivel a gazdaság egészséges hitelezése a stabilitási aspektus mellett növekedési szempontból sem elhanyagolandó.

2024. június 10-én jelent meg a BIS legfrissebb adatközlése, amely szerint Magyarországon a GDP-arányos nem pénzügyi szektornak nyújtott hitelállomány 2023 negyedik negyedévében 92,0 százalékot tett ki az előző negyedéves 94,2 százalék után. A hitelrés értéke (hitel/GDP-különbözet) pedig –8,9 (a GDP százalékában), a 2023. harmadik negyedévi –6,4 után.

Ez azt jelenti, hogy ha e mutatót, mint korai és akár rendszerszintű bankválságot előrejelző mutatót vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy nem jellemző Magyarországon a túlzott hitelezés, és nem fenyeget továbbra sem rendszerszintű, a hitelezésből fakadó bankválság.

Ha 2010-től vizsgáljuk az idősort a hitelrés esetében, akkor megjegyezhetjük, hogy 2010 második negyedévében volt annak maximuma: a GDP 30,3 százaléka. Ekkor tehát masszív túlzott hitelezés volt megfigyelhető a hazai magánszektornak nyújtott hitelállományban. Ismert, hogy ezt az időszakot a devizahitelezés felfutása miatti krízishelyzet jellemezte, amelyet a forintosítás és a devizahitelezés betiltása követett 2014-ben. Így a hitelrés is konszolidálódhatott, és ezután került tartósan a negatív tartományba Magyarországon.

Nemzetközi összehasonlításban megjegyezhető, hogy az eurózónában 2023 negyedik negyedévében a hitelrés –20,1 százalékos, és a GDP-arányos hitelállomány 148,6 százalékos volt. Az eurózóna országait elemezve megállapítható, hogy a legközelebb a pozitív zónához, azaz a túlzott hitelezéshez Németország áll –1,6 százalékos hitelrésével.

Távolabbra tekintve megjegyzendő továbbá, hogy a hitelrés Japánban és Argentínában a leginkább pozitív: 12-12 százalékos.