Makromonitor – 2024. április

 

Áprilisi ülésén a jegybank Monetáris Tanácsa az előző hónaphoz hasonlóan tovább csökkentette az irányadó és az alapkamatot is. Ennek köszönhetően jelenleg hazánkban az alapkamat (és az irányadó kamat is), 50 bázispontos csökkentés után, 7,75 százalékon áll.

A kiskereskedelmi üzletek forgalma februárban a nyers és a naptárhatással megtisztított adatok alapján egyaránt 1,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyeskereskedelem 2,7 százalékkal nőtt, míg a nem élelmiszertermék jellegű kereskedelem 2,1 százalékkal csökkent. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmi volumene 3,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az adott havi, a magyar gazdaság aktuális állapotáról visszajelzést nyújtó SZIGMA CI indikátor 2024. március hónapig mért értéke 0,223 indexérték volt. Ez az előző havi –0,197 indexértékhez képest jelentős erősödésnek tekinthető. Így a magyar gazdaság növekedési üteme meghaladta a historikus trendértéket, amely utoljára 2022 májusában történt meg.

A másik mutató, a SZIGMA LEAD – amely egy rövid távú, a magyar gazdaság jövőjére vonatkozó előrejelző indikátor – legfrissebb előrejelzése szerint egy erőteljesen csökkenő, trend feletti növekedési pályát jelez előre, amely az előrejelzési horizont végére stagnálásba válthat át. A mutató az elmúlt havi előrejelzéshez képest kedvezőbb kilátásokat vetít előre.

2024 márciusában a fogyasztói árak átlagosan, éves bázison 3,6 százalékkal nőttek.

Februárban a közszférában dolgozók bére emelkedett a legnagyobb mértékben

Februárban 605 400 forint volt a bruttó nemzetgazdasági átlagkereset, ez 14,0 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A versenyszférában mérték a legmagasabb bruttó átlagos bért, 611 800 forintot. A hónap bérdinamikáját erősen befolyásolta a minimálbér (15 százalékos) és a garantált bérminimum (10 százalékos) decemberben életbe lépő emelkedése, és a közszférát érintő kormányzati béremelések. A bruttó mediánkereset 491 900 forint volt, ami 15,3 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi érték. A növekedés azt mutatja, hogy a vállalatok egy része nemcsak a minimálbéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalók bérét emelte meg, hanem a bértorlódás elkerülése érdekében a többi foglalkoztatottat is jelentős bérkorrekcióban részesítette. A kedvezményeket figyelembe véve a nettó átlagkeresetek a 417 100 forintot érték el, ami 13,8 százalékkal magasabb érték, mint 2023 februárjában. A reálkeresetek 9,9 százalékkal nőttek a fogyasztói árak 3,7 százalékos emelkedése mellett.

2024-ben várakozásaink szerint – az elmúlt hónapokban megkezdődött – reálbér-emelkedés folytatódik. A nominális béremelkedés valamivel alacsonyabb lehet, hiszen az idei évben már az árváltozás stabilizálódni látszik, ez pedig valamennyivel csökkenti a munkavállalók alkuerejét. Ugyanakkor az év eleji bértárgyalásokkor fontos szempont lehet a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt változó vállalati és ágazati bérstruktúra is.

• A Szigma-indikátorrendszerről

A SZIGMA (Századvég Index a Gazdasági Momentum Alakulásáról) a Századvég által a hazai gazdaságra fejlesztett egyidejű és előidejű indikátorrendszer.

A gazdaságpolitikai döntéshozók, illetve az elemzők számára rendkívül fontos, hogy a gazdaság mindenkori állapotáról pontos képet kapjanak, ám a statisztikai adatok sok esetben csak jelentős késéssel állnak rendelkezésre. A SZIGMA-indikátorok ezzel szemben a tárgyhót követő 30 napon belül információt szolgáltatnak a konjunktúra- és az üzleti ciklus alakulásáról, havi rendszerességgel.

Az indikátorrendszer két mutatóból áll, a SZIGMA CI-ből, ami a gazdaság jelenlegi állapotát, azaz az egyidejű változókból kinyert információkat sűríti össze, és a SZIGMA LEAD-ből, amely a várható gazdasági pályáról ad előzetes információt. A pozitív CI-index azt jelenti, hogy a gazdasági növekedés magasabb, mint a korábbi trendértéke, negatív értéke pedig azt, hogy a növekedés a historikus trendnél alacsonyabb. A SZIGMA LEAD-indikátor egy rövidtávú, 9 hónapos időszakra ad előrejelzést. Ha a SZIGMA LEAD-indikátor pozitív, abban az esetben a növekedés 9 hónap múlva (azaz háromnegyed évvel később) várhatóan magasabb lesz a trendértéknél, ha ezzel szemben negatív, a növekedés szintje a közeljövőben trend alatti lesz.